Universiteit Leiden

nl en

"Eigen initiatief tonen is belangrijker dan ooit"

(Aanstaande) studenten zijn zich vaker bewust van de gevolgen van hun studiekeuzes als ze weten welke voorbereidingen werken. Dr. Helen Westgeest, docent Theorie van de Fotografie in de master Film and Photographic Studies, vindt het belangrijk dat studenten op tijd kennis maken met de praktijk: "Door hun academische vaardigheden in de praktijk te brengen, ervaren studenten hoe veel ze al geleerd hebben en wat ze al kunnen."

Academische vaardigheden

Dat het opdoen van academische vaardigheden erg belangrijk is, bevestigen zowel studenten als docenten. Ook Westgeest benadrukt het belang daarvan en besteedt er in haar onderwijs graag aandacht aan. “Steeds weer als ik met afgestudeerde studenten praat, komt er naar voren dat werkgevers blij zijn met mensen die goed kunnen analyseren, schrijven, betogen of onderzoeken. Ze stellen het op prijs als je eigen ideeën kunt ontwikkelen en deze ook tot uitwerking kunt brengen. En dat geldt eigenlijk voor allerlei posities, of je nou werkt bij een culturele instelling of aan de slag gaat als academicus. Het zijn vaardigheden die je namelijk toe kunt passen op vrijwel elk terrein, het speelt overal.” Wel vindt Westgeest dat je als docent de studenten ook moet leren waarom die vaardigheden nou zo belangrijk zijn en hoe je deze naar de praktijk vertaalt. Volgens haar is het nuttig dat studenten de stof die ze behandelen al tijdens hun studie leren toepassen op de praktijk. “Studenten wil ik laten ervaren dat ze datgene wat ze leren ook in de praktijk nodig is en dat ze daar om gewaardeerd worden. Ik doe dat zelf aan de hand van kleine opdrachten en presentaties die theorie en praktijk combineren.”

Theorie combineren met praktijk

Tijdens een hoorcollege laat Westgeest haar studenten aan het begin regelmatig een korte presentatie houden. “Die presentatie is een combinatie van de stof, die ze voor dat college moeten behandelen, en de praktijk, omdat ze de theorie vervolgens gelijk los moeten laten op een foto. Op deze manier oefenen ze met het toepassen van de besproken literatuur op de praktijk “Volgens mij heeft het meer zin om studenten vaker te laten oefenen met kleine opdrachten dan dat  ze een tekst van 20.000 woorden schrijven. Als je aan je carrière begint, begin je ook klein en zal je het vaker moeten doen met kleine opdrachten. Wanneer schrijf je nou een stuk van 40 pagina’s? Dat is niet de realiteit.”

De Gerrit Rietveld Academie

Ook de eindopdracht, die Westgeest haar studenten opgeeft als afsluiting van de colleges, combineert de theorie met de praktijk. Samen met studenten fotografie van de Rietveld Academie werken ze aan een project.  “Foto’s die studenten van de Rietveld maakten, koppelen we aan de studenten van de master Film and Photographic Studies. Mijn studenten kunnen op deze manier niets opzoeken op internet. Ze denken zelf na aan de hand van de foto en hun eerder opgedane theoretische kennis over waar het beeld voor staat en wat de maker met de foto wilt bereiken. Hier schrijven ze dan een kort stuk over.” Na afloop van het project worden de studenten bij elkaar gebracht, ze delen hun ervaringen met elkaar. “Door op deze manier te werken, gaan studenten nog beter hun best doen. Het geeft een extra ‘drive’ om er iets bijzonders van te maken. En na afloop van het project, wanneer hun teksten door de makers van de foto’s geprezen worden, zien studenten wat hun toegevoegde waarde is,” aldus Westgeest.

Neem zélf initiatief

Natuurlijk is het noodzakelijk om vaardigheden op te doen en je studie succesvol af te ronden, maar volgens Westgeest is het nu belangrijker dan ooit dat je zelf initiatief toont en niet afwacht tot het werk naar je toe komt. “Eigenlijk leiden wij onze studenten wat dat betreft vrij passief op. Wij bedenken van te voren alles, heel gestructureerd, maar geven studenten weinig ruimte om zelf initiatief te nemen. We leiden ze op als een werknemer die netjes afwacht tot de werkgever hem de opdracht geeft, maar dat is niet de realiteit. En zeker nu niet meer. Vaste banen zijn er steeds minder en het aantal freelance-opdrachten neemt toe. De praktijk is dat je zélf naar een museum of tentoonstelling stapt met een idee.”

Nu al werk maken van je toekomst

Westgeest ziet dat ook terug bij afgestudeerden die tijdens hun studie al veel ondernamen, die bijvoorbeeld al een bedrijfje oprichtten. Zij zijn over het algemeen succesvoller in hun carrière. “Dat is dan ook gelijk de tip die ik studenten mee wil geven. Namelijk dat je niet moet wachten tot na je studie, maar dat je nu al actief aan de slag gaat Zorg dat je een netwerk opbouwt, ga eens naar een opening van een tentoonstelling of doe wat klusjes voor een culturele instelling. Probeer in je beroepsveld echt actief te zijn tijdens je studie. Daar heb je later alleen maar baat bij.”

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.