Universiteit Leiden

nl en

Honours certificaat psychologiestudente met project bij Anne Frank Huis

Suzanne van de Groep onderzocht in haar honourstraject wat een bezoek aan het Anne Frank Huis doet met jongeren. 'Zo slecht is het nog niet gesteld met de jongeren van tegenwoordig', concludeert de psychologiestudente. Ze houdt een speech bij de uitreiking van de Honours certificaten op 14 november 2014.

Suzanne van de Groep, psychologie: 'als wetenschapper écht iets betekenen voor de samenleving.'

Suzanne van de Groep is een van de studenten die het Honours certificaat in ontvangst mag nemen. Bovendien mag zij tijdens de plechtigheid een speech geven over hoe ze het Honours College heeft beleefd en wat de meerwaarde ervan is geweest voor haar en haar medehonoursstudenten. Haar oordeel is uitermate positief en ze raadt studenten dan ook aan om deel te nemen aan het Honours College. Wat op Suzanne vooral veel indruk heeft gemaakt is dat je als wetenschapper écht iets kunt betekenen voor de samenleving.' Door mee te doen aan het Honours College kreeg Suzanne de gelegenheid om allerlei wetenschappers te ontmoeten en te ontdekken of onderzoek echt zo leuk is. Zij weet nu dat haar hart ligt bij de sociale wetenschappen en dat ze graag op dit pad verder wil.

'Jongeren worden emotioneel geraakt door wat zij zien in het Anne Frank Huis.'

Hoogleraar sociale en emotionele ontwikkeling Carolien Rieffe begeleidde Suzanne bij haar project bij het Anne Frank Huis. Wat doet een bezoek aan het Anne Frank Huis met jongeren? Dat was de centrale vraag van dit project. Wat is de emotionele impact? En leidt een bezoek tot meer maatschappelijke betrokkenheid? 'Zo slecht is het nog niet gesteld met de jongeren van tegenwoordig', zegt Suzanne. 'Want uit het onderzoek bleek inderdaad dat jongeren emotioneel geraakt worden door wat zij zien in het Anne Frank Huis. En mooier nog: hoe hoger de emotionele impact, hoe groter de mate van bereidheid om geld te doneren aan goede doelen zoals War Child of Greenpeace.'

(13 november 2014 / Lizet Ketelaar)

Zie ook

Anne Frank

Studeren in Leiden

Laatst Gewijzigd: 17-11-2014

Voor nieuwsgierige, gemotiveerde studenten 
Het Honours College is bedoeld voor studenten die nieuwsgierig en gemotiveerd zijn en die op zoek zijn naar extra uitdaging in hun studie. Naast hun eigen studie volgen zij een honourstraject. In dit traject krijgen ze extra onderwijs, gekoppeld aan extra onderzoek. In het derde jaar volgen de honoursstudenten een Honours Research Bachelor Project. Onder individuele begeleiding van een gevorderde onderzoeker leren zij zelf onderzoek te doen. Daarover schrijven ze een scriptie. Na drie jaar ontvangen zij tijdens een feestelijke diplomauitreiking in de Marekerk een Honours certificaat.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.