Universiteit Leiden

nl en

Opbrengst visiebijeenkomsten ‘Naar een FMJP 2016-2021’

Eind mei en begin juni zijn drie visiebijeenkomsten gehouden onder respectievelijk de ondersteunende staf, de wetenschappelijk staf en studenten. Het doel: input krijgen op de eerste aanzet van het Facultair MeerJarenPlan 2016-2021. En dat is gelukt! Veel aanvullingen en feedback, waarmee het bestuur de volgende stap kan zetten.

Facultaire MeerJarenPlan

Het FMJP wordt een facultaire doorvertaling van de zeven thema’s uit het Universitaire Instellingsplan Excelleren in Vrijheid. Elke bijeenkomst hadden de deelnemers de gelegenheid om per thema speerpunten te benoemen en prioriteiten eraan toe te kennen. Kortom: waar moet de faculteit zich op gaan focussen de komende 5 jaar.

Vervolg

Het faculteitsbestuur is nu aan zet. Met de opbrengst uit de bijeenkomsten worden voor de zomer de volgende stappen gemaakt: input verwerken, keuzes formuleren en focus aanbrengen. Na de zomer zal het faculteitsbestuur een nieuw concept van het FMJP bespreken in verschillende gremia zoals het wetenschappelijke directeurenoverleg, het overleg met de onderwijsdirecteuren en opleidingsvoorzitters, het overleg met de afdelingshoofden van de ondersteunende diensten en uiteraard de Faculteitsraad. Ook alle medewerkers en studenten van FGW krijgen weer de gelegenheid om kritisch mee te denken. Over de vorm en inhoud daarvan wordt nu nog nagedacht. Na de zomervakantie hoor je meer!

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.