Universiteit Leiden

nl en

Online CareerTime! Met welke vragen komen de studenten naar de loopbaancoach?

In Online CareerTime! schrijft Marije Bedaux, de loopbaancoach, wekelijks een artikel waarin zij een onderwerp uitlicht met betrekking tot (de voorbereiding op) de arbeidsmarkt. Zij zal de do's en don'ts behandelen en extra tips geven.

Voor alle studenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid  is het mogelijk om een individuele afspraak te maken met de loopbaancoach. De inhoud van de gesprekken varieert zeer: van korte vragen over een CV of een brief tot meer inhoudelijke gesprekken m.b.t. keuze, twijfel, stress en vragen over de toekomst zoals stage en werk. Met name in de laatstgenoemde gesprekken ben ik voornamelijk bezig in de rol van coach. Mij valt op dat er veel studenten zijn die relatief laat tijdens hun studie pas bewust bezig gaan met hun toekomst en zich niet voldoende hebben gerealiseerd dat (goed) studeren alleen geen garantie geeft op een baan na afstuderen als er niet ook op vele andere fronten actief is geparticipeerd (studenten- en/of studievereniging, sport, nevenactiviteiten, werk, buitenland etc.).

Tevens is de kennis van de studenten die op gesprek komen over de arbeidsmarkt als het gaat om andere bedrijven dan de bekende advocatenkantoren en de rechtbank of gemeente gering. Dit heeft naar mijn inschatting met name te maken met de sterke profilering/lobby van de grotere kantoren binnen de (studie)verenigingen en faculteit. Omdat deze kantoren de verenigingen veel geld opleveren is de advisering van de verenigingen ook erg op dit type organisatie gericht.

Ook is er naar mijn idee nog niet veel bekend over het bedrijfsleven of over het zelfstandig ondernemen. Bovendien beginnen de meeste studenten bij de zoektocht naar stage of werk met het online zoeken naar mogelijke stages of banen zonder eerst zelf te hebben nagedacht wie ze zijn of wat ze kunnen. Vaak houdt het dan op na een paar pogingen op internet en denken ze dat er niets te vinden is. Er wordt eerder succes geboekt bij het vinden van een stage of een baan als mensen uitgebreid huiswerk doen aangaande zichzelf. Het doel hiervan is beter begrijpen wie je bent, wat de banenmarkt je te bieden heeft en welk soort baan daarbij zou passen.

Eerdere bewustwording door studenten van de noodzaak van “zelfonderzoek” als ook van “zelfontplooiing” naast de studie lijkt steeds belangrijker. Sommige opleidingen maken daarom arbeidsmarktoriëntatie een onderdeel van de studie.

Overigens geldt dit ook voor criminologen die ik regelmatig spreek en die vaak zoekend zijn als het gaat om hun toekomst. Voor hen is het soms moeilijk zich voor te stellen waar zij na hun studie terecht zullen komen, met name voor hen die nadrukkelijk geen onderzoek wensen te gaan doen.

Verder bemerk ik veel stress bij studenten als het gaat om planning. Allerlei activiteiten moeten precies in het schema passen en veel studenten vinden het moeilijk om hun studie en planning te laten wijken voor nevenactiviteiten, stage of buitenland.

Natuurlijk is het belangrijk om de vaart in je studie te houden, maar een half jaar of een jaar uitloop biedt meer ruimte om je op andere terreinen te ontwikkelen...

Heb jij een onderwerp met betrekking tot de arbeidsmarkt waar je meer over te weten wilt komen?  Neem dan contact met ons op en wie weet zie je jouw onderwerp terug in een van de ‘Online CareerTime’-artikelen op de facultaire site.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.