Universiteit Leiden

nl en

Nieuwe Master Honours Classes gaan maatschappelijk innoveren

Sociale impact en circulaire economie. Twee onderwerpen waarbij de focus op de toekomst ligt en de concrete vraagstukken voor het oprapen liggen. Dit najaar starten twee Master Honours Classes, waarin studenten zelf aan de slag gaan met maatschappelijke uitdagingen.

‘Tegenwoordig spring je er als individu uit als je kan laten zien dat je al ervaring hebt of uitgekristalliseerde ideeën’, vertelt Sjoerd Louwaars (Directeur Ondernemerschap PLNT). ‘Die ontwikkeling begeleiden wij in onze Master Honours Class.’ Samen met Titus van der Spek (PhD Social enterprise management) is hij de docent van Social Innovation in Action, een van de twee nieuwe Master Honours Classes van de Universiteit Leiden. Masterstudenten krijgen hierin de kans om interdisciplinair samen te werken aan concrete maatschappelijke casussen, waarin wordt gezocht naar toekomstgerichte oplossingen.

Afvalstromen

René Kleijn (onderzoeker Institute of Environmental Sciences) verzorgt de andere class: Circular Economy - from Challenge to Opportunity. ‘Circulaire economie is geen doel op zich, maar een middel om duurzaam te worden’, legt hij uit. ‘Het gaat erom dat we op een andere manier gaan nadenken en dat de relatie tussen producent en consument verandert.’ Het doel moet volgens Kleijn zijn dat een fabrikant er geen baat meer bij heeft dat een product kapot gaat, bijvoorbeeld door het bevorderen van leaseconstructies. ‘Daarbij maakt de fabrikant het product zo, dat het veel langer mee gaat en dat de materialen uiteindelijk weer herbruikbaar zijn.’

In Kleijns Master Honours Class leren studenten hier in de praktijk mee om te gaan. Ze gaan aan de slag met projecten van overheden en bedrijven die bijvoorbeeld een grote afvalstroom hebben. ‘Die grondstoffen kunnen voor een ander bedrijf – onder voorwaarden – weer als basis voor een nieuw product dienen’, legt hij uit. Kleijn kijkt uit naar studententeams met gemixte studieachtergronden. ‘Er is in een casus vaak een technisch aspect, maar ook altijd een juridisch en sociaal element. Dat maakt de samenwerking tussen verschillende disciplines zo belangrijk.’

Het Triple Diamondmodel, dat onderdeel is van de Design Thinkingmethode

Sociaal ondernemerschap

De class van Van der Spek en Louwaars richt zich meer op het bij elkaar brengen van sociale impact en commercieel succes. Studenten werken samen aan een Leidse sociaal-maatschappelijke casus, waar ze gedurende de class in drie fases mee aan de slag gaan. Daarvoor gebruiken ze de Design Thinking methodiek, waarbij de casus als eerste goed moet worden begrepen. Van der Spek: ‘Daaruit moet duidelijk worden wie of wat je eigenlijk gaat helpen met jouw oplossing.’ Vervolgens wordt onder begeleiding aan de oplossing gewerkt, die in de derde ‘delivery’-fase uiteindelijk wordt gepresenteerd. ‘En een simpele oplossing kan zelfs meteen in de praktijk worden gebracht.’

Louwaars is in gesprek met de Gemeente Leiden, om de juiste mensen bij elkaar te brengen die de studenten kunnen voorzien van relevante informatie. ‘Ons doel is om echte vraagstukken behapbaar te maken.’ Als voorbeeld noemt hij station Den Haag Hollands Spoor, waar studenten van een van zijn eerdere vakken een op Humans of New York geïnspireerd project hebben opgezet om het veiligheidsgevoel rond het station te verhogen. Louwaars: ‘Door zo’n project zelf te bedenken en op te zetten, kunnen studenten uiteindelijk zelfsturende professionals worden.’

De Master Honours Classes gaan in november van start en zijn toegankelijk voor gemotiveerde masterstudenten met goede studieresultaten. De classes doen een beroep op de creativiteit en originaliteit van studenten, met als doel om zelfstandig aan een project te werken. Aanmelden voor een van de classes is mogelijk van 16 tot en met 29 september 2019.

Nieuwe classes 2020

Geïnteresseerd in een Master Honours Class in het voorjaar? In maart 2020 gaan er twee nieuwe classes van 5 EC van start, over het innoveren van zorg en welzijn via ondernemerschap en over de complexe relatie tussen mens en aarde. Zie voor meer informatie over deze vakken de studiegids.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.