Universiteit Leiden

nl en

Onderwijsprijzen voor prof. Bart Krans en drs. Bo Terpstra

Op woensdag 5 september 2018 opende de Faculteit der Rechtsgeleerdheid haar facultaire jaar met het welkom van de decaan prof. dr. Joanne van der Leun, een openingscollege van prof. mr. Willemien den Ouden, de uitreiking van de JSVO Onderwijsprijzen en natuurlijk de uitreiking van de propedeusebullen.

‘Als je de straat beslissen laat’

In het openingscollege van onze hoogleraar prof. mr. Willemien den Ouden, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht,  werd iedereen meegenomen in het onderwerp burgerparticipatie. Met sprekende voorbeelden uit Leiden werd het belang aangegeven en de rol van ons onderwijs en onderzoek: ‘’‘Met  juridisch onderzoek proberen wij bij te dragen aan verbeteringen in de samenleving. Wij betrekken onze studenten ook bij dergelijk onderzoek. Komend jaar zal ‘het juridische perspectief op burgerinitiatieven’ bijvoorbeeld een van de onderwerpen zijn waarover een bachelor scriptie kan worden geschreven. Die samenloop van onderzoek en onderwijs op zo’n maatschappelijk actueel thema past perfect bij de Leidse onderwijsvisie ‘learning@Leiden’. Ons ideaal is immers de vorming van studenten tot academische professionals – ijzersterke juristen en criminologen – maar ook tot betrokken, verantwoordelijke burgers, die een bijdrage kunnen leveren aan de uitdagingen van de huidige maatschappij’’. 

Rapport 'Het wegnemen van juridische knelpunten voor burgerinitiatieven: op weg naar een Right to Challenge-regeling?'

Lees het welkomswoord van de decaan

Prof. mr. Bart Krans en drs. Bo Terpstra beste docenten 2017-2018

Aansluitend werden de JSVO-onderwijsprijzen uitgereikt. Dit jaar is de beste hoorcollegedocent prof. mr. Bart Krans. Hij ontving veel lof over zijn wijze van doceren. De wijze waarop hij complexe materie echt duidelijk maakt is zijn kracht, tezamen met een goede dosis humor. Dat wordt zeer gewaardeerd door de studenten. Vol overgave doceert hij Burgerlijk Procesrecht en gebruikt hij goede voorbeelden om de stof tot leven te brengen. Drs. Bo Terpstra ontving de prijs voor beste werkcollegedocent door zijn gave de studenten echt een eigen rol te geven: ”Je haalt uit de studie wat jij er van maakt”. Hij neemt de studenten mee met zijn energieke aanpak.

Uitreiking prijs beste hoorcollegedocent: prof. mr. Bart Krans

Cum laude en beste essay

Tot slot waren er dit jaar twaalf studenten cum laude geslaagd. Jari Boekhorst, Alexander Heeres, Jefta Wassenberg, allen met een 8,25 gemiddeld, ontvingen het Legatum Böckelmanianum van prof.mr. Ton Liefaard. Gerhard Poolman ontving de Katadreuffe Wisselbokaal voor het beste juridische essay.

Cum laude uitreiking

Shortlist JSVO Onderwijsprijs

Categorie Werkgroepdocent

  •  Koen Lankhaar
  •  Armin Cuyvers
  •  Bo Terpstra
  •  Rogier Kegge
  •  Heiko Lohuis

Categorie Hoorcollegedocent

  •  Apollonia Bolscher
  •  Barend Barentsen
  •  Anouk Bosma
  •  Bart Krans
  •  Joris Hermeling
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.