Universiteit Leiden

nl en

Minister: behoefte aan nieuwe master Law & Society

De minister van Onderwijs heeft vastgesteld dat er behoefte is aan de master Law & Society, een nieuwe opleiding die het Van Vollenhoven Instituut aan het ontwikkelen is. Daarmee is de eerste belangrijke stap voor het invoeren van de nieuwe master gezet.

Volgens de procedure voor het invoeren van een nieuwe masteropleiding moet de minister eerst vaststellen of er op de arbeidsmarkt en binnen de wetenschap en de maatschappij vraag is naar de opleiding. Als daar behoefte aan is, komt de opleiding in aanmerking voor financiering uit de eerste geldstroom. Dat is de rijksbijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

De volgende stap is dat de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) moet vaststellen dat de opleiding voldoet aan de kwaliteitseisen voor universitaire masteropleidingen. Als de NVAO ook groen licht geeft, kan de opleiding in september 2020 van start gaan. Een aanvraag voor de NVAO is nu in voorbereiding.

Law in the books, law in action

De master Law & Society sluit aan bij de groeiende belangstelling voor een sociaal-wetenschappelijke bestudering van het recht, die in Nederland recentelijk tot uiting komt in de Empirical Legal Studies. Een dergelijke masteropleiding is er nog niet in Nederland.

De opleiding richt zich op de bestudering van de wisselwerking tussen ‘law in the books’ en ‘law in action’ in westerse en niet-westerse maatschappijen. Waarom leven sommige mensen regels wel na en anderen niet, en wat betekent dat voor de legitimiteit van die regels? Hoe verhouden de verschillende niveaus van recht (supranationaal, nationaal en sub-nationaal) zich tot elkaar? En hoe beïnvloedt die interactie processen van wetgeving, geschilbeslechting en implementatie van recht? Waarom lukt het sommige groepen en individuen om het recht te mobiliseren en beïnvloeden, maar andere niet? Deze en soortgelijke vragen zullen in de master aan de orde komen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.