Universiteit Leiden

nl en

Kamertekort in Leiden en Den Haag

Zoals in vrijwel alle studentensteden, is ook in Leiden en Den Haag sprake van een tekort aan studentenhuisvesting. Met name internationale studenten, die minder uitwijkmogelijkheden hebben dan Nederlandse studenten, hebben hiermee te maken.

Het College van Bestuur heeft in samenspraak met betrokken gemeenten Leiden en Den Haag besloten dat er, naast de al ingestelde actieve bestuurlijke taskforces, extra inspanningen nodig zijn om het probleem rondom studentenhuisvesting op te lossen.

Samenwerking van belang

De universiteit is voor de oplossing van het probleem rondom het huisvesten van studenten afhankelijk van andere partijen. Zij mag bijvoorbeeld niet zelf investeren in panden voor studentenhuisvesting. Daarom zijn er in beide steden sinds eind 2017 werkgroepen ingesteld, waarin met ambtelijke en bestuurlijke hulp uit beide gemeenten, studentenhuisvesters zoals DUWO en andere partijen de afgelopen tijd veel opties zijn besproken. De universiteit betreurt de situatie dat internationale studenten bij sommige verhuurders niet welkom zijn. Er is daarom in overleg met de organisatie Housing Anywhere afgesproken dat er voorlichtingsbijeenkomsten voor huiseigenaren georganiseerd gaan worden.

Wat doet de universiteit?

Om ervoor te zorgen dat studenten bij de start van het huidige studiejaar zo goed mogelijk worden geholpen heeft de Universiteit Leiden het volgende gedaan:

  • De universiteit heeft extra aandacht geschonken aan de communicatie aan studenten over huisvesting. In de communicatie wordt benadrukt dat er krapte is op de kamermarkt in zowel Leiden als Den Haag. Studenten worden geadviseerd om in een grote(re) omtrek rond Den Haag en Leiden te zoeken, en rekening te houden met de reisafstand. Verder moeten studenten vroeg beginnen met zoeken.
  • De universiteit heeft medewerkers via een oproep op de website gevraagd of zij een internationale student zouden kunnen huisvesten.
  • De universiteit heeft 40 woonruimten toegevoegd aan het aanbod dat via het Housing Office wordt bemiddeld. Daarnaast zijn als noodoptie plekken voor twee maanden beschikbaar op een vakantiepark in Noordwijk.
  • De universiteit geeft extra aandacht aan een pilot (i.s.m. DUWO) met extra kamers voor internationale bachelorstudenten. 
  • Met de organisatie Housing Anywhere zijn afspraken gemaakt, die het voor Leidse studenten aantrekkelijker moeten maken om tijdens een buitenlandverblijf hun kamer aan te bieden voor inkomende buitenlandse studenten.
  • Voor het komende studiejaar is er een reëel zicht op een aanzienlijke uitbreiding van het huidige woningaanbod.

Een van de -door studenten ervaren- problemen is dat zij geen BSN krijgen, wanneer ze geen Nederlands adres hebben. De universiteit heeft hier in overleg met de gemeente een oplossing voor bedacht. Geïnteresseerde studenten kunnen zich melden via housing@sea.leidenuniv.nl

Goede voorbereiding

Studenten wordt vooraf een realistisch beeld geschetst. Internationale studenten zijn op de hoogte van de krapte op de kamermarkt voordat zij aan de studie beginnen. Het Housing Office van de universiteit licht hen uitgebreid voor en adviseert om op tijd te beginnen met zoeken. Ook worden zij getipt om buiten de regio te kijken en via andere kanalen op zoek te gaan naar geschikte woonruimte. 

Meer informatie

Ga voor nadere uitleg, procedures en vragen naar onze Housing-website. Hier vind je alle huisvestinginformatie voor internationale studenten.

 

 


 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie