Universiteit Leiden

nl en

POPcorner FGW: steun en toeverlaat voor studenten

‘Ik weet niet waar ik met mijn vraag naar toe moet? Hoe maak ik een goede planning voor een tentamen? Hoe kom ik in contact met medestudenten met dezelfde interesses? Hoe kan ik mijn talenten ontwikkelen?’

Vanaf dit studiejaar kunnen eerstejaars studenten met vragen terecht bij het Propedeuse Ondersteunings Punt Faculteit der Geesteswetenschappen, de POPcorner FGW. In de ruimte naast de Printshop in het Lipsius is Gianelle Vacca maandag, dinsdag en donderdag aanwezig om vragen te beantwoorden. En als dat niet mogelijk is zal ze zo goed mogelijk doorverwijzen.  We spraken met haar over het hoe en waarom van de POPcorner.

Decaan Mark Rutgers (links) en coördinator Gianelle Vacca (rechts)

Waarom is de POPcorner opgericht?

‘De POPcorner is een ontmoetingspunt voor iedereen. Alle studenten die met vragen zitten zijn van harte welkom! Het is wel zo dat de POPcorner is opgericht met het idee dat studenten afkomstig uit minderheidsgroepen minder aansluiting voelen met de Universiteit. We weten dat bijvoorbeeld studenten met een niet-westerse of biculturele achtergrond, eerste generatie studenten (eerste van de familie die gaat studeren) en studenten met een verschillende seksuele geaardheid meer behoefte hebben aan een laagdrempelige manier van ondersteuning. Dat past bij het beleid op het gebied van diversiteit en inclusiviteit van de Universiteit. Het bestuur van onze faculteit onderschrijft het belang van dit onderwerp en heeft ervoor gekozen om een POPcorner op te richten. De faculteit Sociale Wetenschappen heeft al zeven jaar een zo’n ontmoetingsplek.’

Dus jullie konden mooi afkijken bij FSW?

‘Ja, het was fijn dat zij al zoveel ervaring hebben met het onderwerp. Maar het is op veel punten ook een andere faculteit. Sociale wetenschappers  doen veel onderzoek, bijvoorbeeld op het gebied van studiesucces in relatie tot diversiteit en inclusiviteit. Bij Geesteswetenschappen bestuderen we onder andere talen en culturen en daarbij hebben we ook aansluiting met interculturele vaardigheden. De doelstelling van de POPcorner past binnen het profiel van onze faculteit in het kader van het bevorderen van studiesucces en het bieden van ruimte voor maatwerk. Tevens past de POPcorner bij de doelstelling om studenten op te leiden tot kritische denkers, academische professionals en betrokken burgers die internationaal en intercultureel vaardig zijn en een bijdrage kunnen leveren aan de oplossingen voor de uitdagingen waarvoor onze samenleving staat. Elke faculteit heeft zijn eigen invalshoek, maar van de praktische ervaringen kunnen we veel leren.’

Vice-decaan Mirjam de Baar

Waarvoor kunnen studenten terecht bij de POPcorner?

‘Via de POPcorner kunnen studenten workshops en cursussen volgen, bijvoorbeeld Academisch Schrijven, Effectief Studeren, Time Management en Tentamenzelfvertrouwen. We sturen er op aan dat er in de loop van de tijd een community ontstaat, een groep gelijkgestemde studenten, die elkaar opzoekt. Zij kunnen ook zelf initiatieven ontwikkelen en bijvoorbeeld een lezing organiseren over een onderwerp dat hen aanspreekt. Er is een POPcorner Studentenpanel van vier, al wat oudere studenten, van verschillende opleidingen. Ze kunnen goed meedenken omdat ze al ervaring hebben met het reilen en zeilen op de faculteit en ze kunnen helpen om de community vorm te geven. Toen ze net begonnen met hun studie hadden ze zelf ook vragen, maar vaak geen idee bij wie ze ermee terecht konden. Dat helpt ons nu. We willen bijvoorbeeld buddy’s inschakelen voor studenten die de Nederlandse taal nog niet goed beheersen. Ze kunnen dan een keer per week met zo’n buddy oefenen, maar ook vragen stellen, bijvoorbeeld: ‘Hoe zit dat nou met 3 oktober?’

Wat sprak je aan in de functie?

‘Het is een hele interessante en nieuwe functie waarbij ik overleg heb met in- en externe partners. In deze functie ben ik organisator, facilitator, trainer en coach en ik stimuleer dat er ook initiatieven vanuit de studenten komen. Ik vind het leuk om de studenten te coachen. Persoonlijk heb ik ook een link met het thema diversiteit en inclusiviteit: ik ben zelf een eerste generatie student (de eerste van mijn familie die in Nederland ging studeren) en ik heb een Italiaanse vader en een Molukse moeder. Ik herken mezelf heel erg in de doelgroep en ik heb ook in Leiden gestudeerd. Ook ik liep hier in het begin van mijn studietijd rond met heel veel vragen. Maar toen was er nog geen POPcorner.’

Wanneer is de POPcorner geslaagd?

‘Als veel studenten hun weg weten te vinden naar de POPcorner en we ze verder kunnen helpen. Ik hoop dat ze gebruik maken van de workshops en cursussen die aangeboden worden en dat dat hun studiesucces bevordert en dat er een levendige POPcorner-community ontstaat die interessante lezingen en excursies organiseert.’

Kom langs bij het Propedeuse Ondersteunings Punt (POPcorner) voor vragen, workshops, mentoring, lezingen, excursies en borrels. Geen afspraak nodig; je bent altijd welkom! De POPcorner zit naast de Print Shop in het Lipsiusgebouw op de begane grond (zaal 0.16).

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie