Universiteit Leiden

nl en

Hoe verspreidt de schurftmijt zich onder studenten?

Het lijkt erop dat schurft zich steeds verder verspreidt onder studenten. Alleen is nog niet duidelijk hoe. Doe jij mee aan het vervolgonderzoek van de GGD Hollands Midden dat daar duidelijkheid over verschaft?

De uitkomsten van het onderzoek geven belangrijke informatie om verdere verspreiding van schurft onder studenten tegen te gaan.

Voorkeurplaatsen schurftmijt
Op deze plaatsen op het lichaam nestelt de schurftmijt zich het liefst.

Tien minuten van je tijd

Het invullen kost ongeveer 10 minuten en onder de deelnemers worden vijf cadeaubonnen van € 25 verloot. De vragenlijst is zeker ook bedoeld voor studenten die nog nooit schurft hebben gehad. En we zouden het op prijs stellen als je de vragenlijst doorstuurt naar student(en) waarvan je weet dat die besmet zijn geweest.

Klik hier de vragenlijst aan

Onderaan deze pagina kun je lezen hoe je privacy wordt beschermd.

Eerste resultaten

De eerste resultaten van het onderzoek lijken te bevestigen dat schurft onder studenten vaker voorkomt dan gemiddeld onder de Nederlandse bevolking. Niet duidelijk is hoe de schurft zich precies verspreidt. Het tweede deel van het onderzoek richt zich dan ook op het bepalen van risicofactoren voor het oplopen van schurft. Lopen sommige studenten nu meer risico dan andere? Met deze informatie kan de GGD gerichtere voorlichting geven en acties ondernemen zodat de kans kleiner wordt dat je als student schurft oploopt.

Schurftmijt
De schurftmijt

Wat is schurft?

Schurft (scabiës) is een besmettelijke huidaandoening die wordt veroorzaakt door de schurftmijt. Eén van de belangrijkste verschijnselen is jeuk. Die kan over het hele lichaam voorkomen en geeft vooral ‘s nachts last of als het warm is. Op de huid kunnen blaasjes en rode bultjes ontstaan, bijvoorbeeld tussen de vingers en op polsen en voeten.

Schurft komt vaker voor onder groepen mensen die dicht op elkaar leven. Besmetting kan plaatsvinden door intensief lichamelijk contact met iemand die schurft heeft. Schurft is goed te behandelen met medicijnen. Ga bij klachten die op schurft duiden naar de huisarts of de GGD.

Meer informatie  
Ook hier kun je de vragenlijst aanklikken

Privacy

Alle gegevens van het onderzoek worden anoniem verwerkt volgens de richtlijnen van de AVG. Meer informatie hierover en over je rechten als deelnemer van dit onderzoek vind je op deze website. Wil je meer weten over het onderzoek, neem dan contact op met het team Algemene Infectieziektebestrijding: infectieziektenhm@ggdhm.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.