Universiteit Leiden

nl en

Gelijke collegetijden voor alle opleidingen

Vanaf september 2019 krijgt de Universiteit Leiden een nieuwe dagindeling, met gelijke roostertijden voor alle opleidingen. Hierdoor wordt het eenvoudiger om vakken bij verschillende faculteiten te volgen. Voor studenten aan de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen worden de roosters alleen in de middag ingericht volgens de urenindeling. De indeling in uren wordt vanaf september 2020 door het LUMC gebruikt.

Schema nieuwe dagindeling

De nieuwe roostertijden zijn de daadwerkelijke start- en eindtijden van de colleges. Het zogenaamde ‘Leids kwartiertje’ is daarmee in de nieuwe dagindeling universiteitsbreed geharmoniseerd. Vice-rector magnificus Hester Bijl is blij met het besluit. 'De kracht zit in de eenvoud: studenten en docenten hoeven nu niet meer op zoek naar een specifieke dagindeling. Een gezamenlijk dagritme maakt het ook makkelijker om onderwijs bij andere faculteiten te volgen en om zalen te delen.'

Voordelen gezamenlijk dagritme

Larissa Baas studeert zowel Rechten als Bestuurskunde en heeft vaak last van de huidige manier waarop de dag is ingedeeld. 'Vaak overlappen bepaalde colleges en werkgroepen. En ik kan nooit twee colleges achter elkaar volgen, omdat mijn ene studie zich in Den Haag bevindt en de ander in Leiden. Dit is qua reistijd helaas niet haalbaar. Met een gezamenlijk dagritme is er geen sprake meer van overlap, dus wordt het voor mij een stuk makkelijker om mijn dag in te delen.'

Vanuit de student gedacht

De nieuwe dagindeling is in opdracht van het College van Bestuur ontwikkeld, in het kader van het programma Harmonisatie Onderwijslogistiek. Binnen dit programma werkt de Universiteit Leiden op verschillende manieren aan het verbeteren van de logistieke onderwijsprocessen en de informatievoorziening. Tijdens het project zijn diverse voorstellen uitgewerkt en getoetst bij studenten en medewerkers. Assessor Olivier Fajgenblat is lid van de stuurgroep van het programma. 'Sterk aan het programma is dat er begonnen is met vele discussiesessies onder studenten. Wat daaruit voortkwam, is als uitgangspunt gebruikt in de rest van het project. ‘Vanuit de student gedacht’ is hier géén cliché, maar juist het fundament van het werk.'

Een gezamenlijk ritme van de dag helpt bij het oplossen van andere logistieke vraagstukken in het onderwijs, waar het project Harmonisatie Onderwijslogistiek op gericht is. Voor meer informatie hierover kun je terecht op de medewerkerssite. Heb je vragen over dit bericht, neem dan contact op met het projectteam via harmonisatieprogramma@leidenuniv.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.