Universiteit Leiden

nl en

Studentgeleding van Universiteitsraad verder versnipperd

De studentgeleding van de Universiteitsraad gaat bestaan uit zes partijen die samen acht zetels verdelen. Nieuwkomers zijn de Liberale Studentenpartij en de Partij voor Biomedische Studenten met elk één zetel. Dit is het resultaat van de verkiezingen in april.

De uitslag

  • Ondernemende Studenten Leiden (ONS Leiden): 2 (-1)
  • Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS): 1 (-1)
  • Christelijke Studentenfractie Leiden (CSL): 2 (--)
  • The Democratic Students Party (DSP The Hague): 1 (--)
  • Liberale studentenpartij: 1 (nieuw)
  • Partij voor Biomedische studenten:1 (nieuw)

Langer bestaande partijen blijven

Het beeld dat uit de verkiezing voor de studentgeleding van de Universiteitsraad oprijst is dat van de landelijke verkiezingen: steeds meer versnippering. Bij de Universiteit Leiden gaat dit ten koste van de al langer bestaande partijen ONS en LVS die niettemin het hoofd boven water houden. ONS en ook de traditionele CSL hebben zelfs twee zetels.

Vorig jaar kwam de Democratic Students Party (DSP The Hague) erbij, dit jaar deden voor het eerst de Liberale Studentenpartij (LSP) en de Partij voor Biomedische Studenten (PvBS) mee. Alle drie hebben ze voor komend collegejaar één zetel weten te verwerven.

De versnippering zal de partijen in de studentgeleding van de Universiteitsraad ertoe dwingen intensief samen te werken.

Unicum

De Partij voor Biomedische studenten is uniek in die zin dat het een eenmanspartij is. Maarten Wille had dus geen last van voorkeursstemmen op andere partijleden. Zo wist hij een ongekende tien procent van het totaal aantal uitgebrachte stemmen binnen te halen, ongeveer driekwart van de stemmen van de studenten van de faculteit Geneeskunde.

Opkomst

De opkomst voor de Universiteitsraad was dit jaar met 21,6 procent iets hoger dan vorig jaar (18 procent) maar weer lager dan in 2017 (23,6 procent). Het aantal studenten dat een stem kon uitbrengen is bijna 30.000.

Overal verkiezingen

Door de hele universiteit waren er verkiezingen, voor alle faculteitsraden en alle dienstraden. Voor alleen de studenten (Archeologie, Governance and Global Affairs, Wiskunde en Natuurwetenschappen en Geneeskunde/LUMC) of voor zowel studenten als personeel (Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen en Rechten). Daarnaast krijgen het Bestuursbureau, het ICT Shared Service Centre en Studenten- en Onderwijszaken een nieuwe dienstraad.

Bij een aantal onderdelen van de universiteit werden wel verkiezingen georganiseerd,maar vond er geen stemming plaats: het aantal kandidaten was gelijk aan of bleef achter bij het aantal zetels: het ICLON, het Afrika Studie Centrum Leiden, het expertisecentrum Vastgoed, Universitaire Bibliotheken Leiden en het Universitair Facilitair Bedrijf.


Tekst: Corine Hendriks
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie