Universiteit Leiden

nl en

International Students Barometer 2018: tevredenheid over onderwijs, kritisch over huisvesting

Internationale studenten aan de Universiteit Leiden zijn gelukkig, en tevreden over het onderwijs. Dat blijkt uit de International Students Barometer 2018, gehouden onder ruim 1100 internationale studenten van onze universiteit. Maar de studenten zijn ook kritisch, onder andere over huisvesting en de opvang bij aankomst.

De International Students Barometer (ISB) is een jaarlijkse enquête naar de tevredenheid van internationale studenten, die wordt uitgevoerd door het onderzoeksbureau i-Graduate. Wereldwijd doen 212 onderwijsinstellingen in 21 landen mee. Dertien Nederlandse onderwijsinstellingen (universiteiten en hogescholen) deden mee aan de enquête van 2018. Alle internationale studenten (bachelor-, master- en uitwisselingsstudenten) die in september 2018 begonnen aan één van de deelnemende instellingen, hebben de enquête ontvangen. In totaal vulden 1128 internationale studenten van de Universiteit Leiden de vragenlijsten in.

Leidse internationals zeer gelukkig

Uit hun antwoorden blijkt dat internationale studenten aan de Universiteit Leiden erg gelukkig zijn: 92% van de respondenten geeft aan gelukkig te zijn, waarmee Leiden op de 3e plek in Nederland en de 47e plek in de wereld staat. Ook zijn de studenten heel tevreden over hun onderwijs in Leiden: Leiden scoort hier het hoogste percentage tevreden studenten van alle Nederlandse universiteiten. Meer dan 95% van de internationale studenten is toegewijd aan de studie en 90% voelt zich onderdeel van een op leren gerichte studentengemeenschap.

Weinig stress

Internationale studenten aan de Leidse universiteit zijn minder vaak gestrest of bezorgd over de voortgang van hun studie dan het landelijk gemiddelde. Wat verder opvalt in de enquête: het introductieprogramma van de universiteit wordt door uitwisselingsstudenten erg gewaardeerd; het Leiden University College heeft over het algemeen veel tevreden studenten en internationale studenten in Den Haag zijn iets vaker tevreden over de geboden ondersteuning vanuit de Universiteit dan studenten in Leiden.

Kritiek op huisvesting

Uiteraard blijkt uit de ISB ook kritiek van de studenten. Op de thema’s Arrival en Living scoort de universiteit Leiden onder het landelijk gemiddelde. Studenten zijn vooral ontevreden over onderwerpen gerelateerd aan huisvesting: de beschikbaarheid, kosten en staat van woningen, maar ook de ondersteuning door het Housing Office. Ook valt op dat sinds de vorige enquête studenten minder tevreden zijn over de performance feedback die zij krijgen tijdens hun onderwijs. Daarnaast scoren de verschillende ondersteunende diensten van de Leidse universiteit – voor huisvesting, loopbaanbegeleiding en studieadvies – ondanks een verbetering in de afgelopen jaren nog altijd onder het landelijk gemiddelde.

Aan de slag voor meer studentenwoningen

De universiteit neemt de opmerkingen van de studenten uit de enquête ter harte – zeker ook de zaken waar zij minder tevreden over zijn. Op basis van de enquêteresultaten zal een verbeterplan worden opgesteld voor de ondersteunende diensten. Vice-rector Hester Bijl: ‘We zullen goed volgen of de uitvoering van deze plannen ook echt tot verbetering leidt.’

De moeite die internationale studenten hebben met het vinden van een woning, is een blijvend aandachtspunt. De universiteit werkt samen met de gemeenten Leiden en Den Haag en de andere onderwijsinstellingen in beide steden om meer woningen te realiseren, en regelingen te treffen die internationale studenten moeten helpen bij het vinden van een huis. Recent zijn deze partijen overeengekomen dat er komend collegejaar 270 woningen voor internationals bij komen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.