Universiteit Leiden

nl en

Onzekerheid rond uitkomsten Nationale Studenten Enquête

Door een combinatie van aanpassingen van de enquêteopzet vanwege de nieuwe privacywetgeving, en technische problemen, verliep editie 2019 van de Nationale Studenten Enquête helaas niet zoals het moest gaan. Hierdoor bestaat grote twijfel over de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de uitkomsten.

Nog geen presentatie van uitkomsten

In het voorjaar van 2019 hebben ruim tienduizend Leidse studenten in de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE) hun mening gegeven over hun opleiding. Volgens de oorspronkelijke planning zouden de uitkomsten van de NSE nu worden gepresenteerd. Helaas is dit nog niet mogelijk.

collegezaal master

AVG

Een combinatie van technische problemen bij de uitvoerder en aanpassingen van de enquêteopzet vanwege de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, per 1 mei 2018), leidde dit jaar tot een ongewenst verloop van de NSE. Hierdoor bestaat twijfel over de betrouwbaarheid en bruikbaarheid van de uitkomsten. Het CBS doet nu onderzoek naar de kwaliteit van de data.

Mogelijke uitweg

De Universiteit Leiden bespreekt in juni samen met andere deelnemende universiteiten de mogelijkheden om de betrouwbaarheid van de uitkomsten te corrigeren met behulp van aanvullende gegevens. Het streven is de data bruikbaar te krijgen voor het verbeteren van de opleidingen en het informeren van scholieren ten behoeve van hun studiekeuze. In de zomer wordt duidelijk of dit kan binnen de grenzen van de AVG. De universiteiten zouden het uiteraard ook zeer onwenselijk vinden als  studenten de enquête, waaraan deelname altijd zeer wordt aangemoedigd, voor niets hebben ingevuld.

Problemen voorkomen

Het Ministerie van OCW bekijkt ondertussen samen met instellingen in het hoger onderwijs hoe de problemen die zich hebben voorgedaan in de toekomst kunnen worden voorkomen.
 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie