Universiteit Leiden

nl en

Studentenpanels praten mee over goed onderwijs

Transparantie staat voorop bij de besteding van de ‘kwaliteitsmiddelen’. Dat is het geld dat is vrijgekomen door het afschaffen van de basisbeurs. Het moet worden besteed aan verbetering van de onderwijskwaliteit. Studenten gaan meepraten over wat 'goed ondewijs' is.

Hoe de Universiteit Leiden haar deel van de kwaliteitsmiddelen besteedt, is vastgelegd Universitair Plan Kwaliteitsafspraken. Hierin hebben zowel de faculteiten als de medezeggenschap een belangrijke stem gehad.

Vijf doelen

Het geld kan, afhankelijk van de voorkeur van elk van de faculteiten, worden besteed aan:

  • intensiever en kleinschaliger onderwijs;
  • onderwijsdifferentiatie waaronder talentontwikkeling, onderwijs in vaardigheden en voorbereiding op de arbeidsmarkt;
  • meer en betere begeleiding van studenten;
  • ruimte voor verdere professionalisering van docenten, en
  • het vergroten van het studiesucces inclusief doorstroom, toegankelijkheid en gelijke kansen.

Deze doelen sluiten aan bij de afspraken over onderwijsverbetering die eerder al met de Minister van OCW waren gemaakt.

Veel geld

Het gaat bij de kwaliteitsmiddelen om veel geld: bij de Universiteit Leiden in 2019 en 2020 om ongeveer 7 miljoen euro, oplopend tot 19 miljoen euro per jaar in 2024. In 2019 en 2020 gaat het geld rechtstreeks naar de faculteiten. De Universiteit Leiden is bijzonder blij flink te kunnen investeren in de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Van belang hierbij is dat de  faculteiten transparant zijn over de keuzes die ze maken en dat de medezeggenschap (faculteitsraden en opleidingscommissies – en op universitair niveau de Universiteitsraad) mee blijven denken. Daarnaast worden bij elke faculteit studentenpanels in het leven groepen om het gesprek over ‘goed onderwijs’ te voeren, en gewenste verbeteringen kritisch te bekijken.

Voorleggen aan NVAO

Alle universiteiten dienden hun plannen voor de besteding van de kwaliteitsmiddelen voor te leggen aan een panel van de NVAO, de organisaties die normaliter de accreditatie van opleidingen in het hoger onderwijs verzorgt De NVAO heeft inmiddels een positief oordeel over de Leidse plannen afgegeven. In het najaar van 2019 worden meer details bekend over de concrete besteding van de kwaliteitsmiddelen.

Meer investeringen in onderwijskwaliteit

Overigens zijn de kwaliteitsmiddelen niet de enige investeringen van de Universiteit Leiden in de onderwijskwaliteit. Er wordt ook geïnvesteerd in uiteenlopende zaken als de invoering van blended learning, nieuwe faciliteiten voor digitaal toetsen, een betere en meer zichtbare voorbereiding op de arbeidsmarkt, ontwikkeling van de Leiden University Career Zone en uitbreiding van het opleidingsaanbod voor onderwijsgevenden.

Tekst: Corine Hendriks

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.