Universiteit Leiden

nl en

Twee nieuwe keuzevakken gericht op cold cases

In het aankomende collegejaar wordt gestart met twee nieuwe keuzevakken gericht op zogenaamde cold cases.

Een cold case is een onopgelost levensdelict (moord of doodslag) of een zeer ernstig delict waarop een minimale gevangenisstraf van twaalf jaar is gesteld, zonder dat dit heeft geleid tot het oplossen van de zaak. Deze vakken betreffen een samenwerking tussen de Universiteit Leiden en de politie en kent twee varianten:

  • Inleiding Cold Cases: in dit bachelorkeuzevak komen in zeven interactieve hoorcolleges wetenschappers en professionals uit de praktijk die zich bezighouden met cold cases aan het woord. Het vak heeft als doel studenten kennis te laten maken met wat cold cases zijn, hoe ze in elkaar zitten en hoe professionals te werk gaan in het oplossen ervan. Er is plaats voor maximaal tachtig studenten. Aanmelding verloopt via uSis.
  • Verdieping Cold Cases: dit masterkeuzevak heeft als doel een cold case te doorgronden en tot mogelijke nieuwe inzichten te komen. Door de politie wordt een zaak geselecteerd waar een groep van vijftien studenten, onder supervisie, mee aan de slag gaat. Zij gaan een analyse van het dossier en overige gegevens van de zaak maken en schrijven uiteindelijk een plan van aanpak voor onderzoek. Er gaat een selectieprocedure aan dit vak vooraf.

Deze keuzevakken staan open voor studenten van alle faculteiten van de Universiteit Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.