Universiteit Leiden

nl en

Bevorderen van samenwerking

Vrijdag 31 januari 2020 heeft de derde bijeenkomst van het Pre-Study Programme (PSP) plaatsgevonden. Zowel in Leiden als in Den Haag kwamen de teams bij elkaar in subgroepjes om verder te werken aan het onderzoeksthema.

De scholieren en studentbegeleiders zijn aan de slag gegaan met het verdiepen van het onderzoeksthema. Hierbij is nagedacht over welke perspectieven de scholieren zouden willen gaan onderzoeken en wat hierbij een geschikte onderzoeksvraag zou zijn. Daarnaast is er gewerkt aan de bevordering van de samenwerking en is er aandacht besteed aan het ontdekken van kwaliteiten.

Wat hebben we gedaan?

In deze derde bijeenkomst is er gewerkt aan het bevorderen van de samenwerking. Dit is gedaan door het beginnen van de bijeenkomst met een actieve opdracht waarin non-verbale communicatie centraal stond. Daarnaast is er aandacht besteed aan het onderzoeksthema. Hierbij is het initiatief bij de scholieren gelegd. Zij kwamen met ideeën over verschillende perspectieven die onderzocht konden worden. Een ander belangrijk thema binnen deze bijeenkomst was het ontdekken van kwaliteiten. Dit is gedaan door middel van het maken van een mindmap ‘Toen ik 8-10 jaar was’ waarin werd geflecteerd op een specifieke ervaring. Hierbij werd gelet op de kwaliteiten die toen het denken, handelen en emoties hebben beïnvloed. Wat zegt deze ervaring over hun persoonlijke groei in de huidige tijd? Aan het einde van de bijeenkomst is er een algemene onderzoeksvraag opgesteld en zijn er voldoende ideeën over mogelijke deelvragen.

Waarom doen we dit?

Wij willen graag dat alle informatie die de leerlingen verkrijgen tijdens de bijeenkomsten op een praktische en relevante manier geoefend zal worden. Op deze manier willen wij ervoor zorgen dat de leerlingen het beter onthouden en het gevoel hebben dat zij iets nuttigs leren. Wij hebben een specifieke selectie aan werkvormen die wij de leerlingen kunnen presenteren om hen zo vaardig mogelijk te maken in onderzoek doen.

De scholieren en studentbegeleiders kijken ernaar uit om in de vierde bijeenkomst een plan van aanpak te maken en van start te gaan met het onderzoek!

Het PSP wordt gefinancierd door ECHO (OC&W) en uitgevoerd vanuit de POPcorner FSW onder leiding van Nadia Mansouri en coördinatie van Semiha Aydin. Onder supervisie van Janita Ravesloot.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.