Universiteit Leiden

nl en

Wat besprak het faculteitsbestuur?

In de bestuursvergadering van 10 maart heeft het Faculteitsbestuur de volgende punten besproken.

Verslag bestuursvergadering 10 maart 2020

In deze bestuursvergadering kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Instelling facultaire wetenschapscommissie
  • Vaststelling onderwijsprogramma’s LL.M. advanced opleidingen 2020 – 2021
  • Jaarverslag OLC 2018 – 2019
  • Vaststelling selectieprocedure MA Law & Society 2020 – 21
  • Benoeming van de heer dr. M. Jesse tot programmacoördinator van het onderzoeksprogramma The progression of EU law: accommodating change and upholding values en lid van het onderzoekbestuur
  • Gesprek samenwerking UBL en FdR

Zie verder het verslag rechtsboven op deze webpagina.

Medewerkers kunnen de openbare verslagen van het faculteitsbestuur vinden op de J-schijf: J:\departments\LAW\FDR\Vergaderingen bestuurlijke gremia\Faculteitsbestuur (FB) - verslagen (openbaar)

In de cursus Faculteitsbestuur in Blackboard zijn de openbare verslagen ook te vinden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.