Universiteit Leiden

nl en

Handen ineen voor oplossingen in coronatijden

Deze week, midden in de coronacrisis, is het Resilient Society Platform gelanceerd. Dat verbindt wetenschappers, studenten, overheden en bedrijven bij het vinden van oplossingen voor problemen die door Covid-19 ontstaan. Nu of later.

Het door de vereniging van universiteiten VSNU gesteunde Resilient Society (RS) Platform streeft naar co-creatie, naar wisselende samenwerkingsverbanden van wetenschap (onderzoekers en studenten), overheid en bedrijfsleven om specifieke, door Covid-19 veroorzaakte problemen aan te pakken.

Meer dan honderd organisaties

Stefan de Jong, werkzaam bij Strategie en Academische Zaken (SAZ) en onderzoeker wetenschapsstudies, is contactpersoon voor de universiteit. Hij licht toe: ‘Er zijn op het moment problemen op het gebied van medische apparatuur, mobiliteit & logistiek, voedselvoorziening en digitale veiligheid.' Tot nu toe hebben zich meer dan honderd organisaties bij het RS Platform aangesloten. 

Resilient Society Platform
Stefan de Jong: 'Hopelijk melden zich snel alfa- en gammadeelnemers'

Online sessies

Het RS Platform functioneert als online kennismakelaar. In online sessies proberen geëquipeerde partijen te komen tot oplossingen of oplossingsrichtingen. De Jong: ‘Het RS Platform staat nadrukkelijk open voor onderzoekers uit alle richtingen. Het werkt samen met het SSH COVID-19 Portal (sociale en geesteswetenschappen). Doordat het platform vanuit de technische universiteiten is ontstaan, lijkt het misschien dat oplossingen voor coronavraagstukken voornamelijk uit de bètahoek komen. Maar natuurlijk kunnen ook onderzoekers en studenten uit andere wetenschapsgebieden bijdragen. Ik hoop zelfs dat zich snel alfa- en gammadeelnemers aanmelden op het platform.’ In Duitsland worden al filosofen, historici, theologen en juristen gevraagd om mee te denken hoe de maatschappij weer kan ‘opstarten’ zonder dat dit veel mensen in gevaar brengt.

Het RS Platform is op zoek naar...

  • Onderzoekers die online of via e-mail vraagstukken en oplossingen kunnen aandragen. Vooral ook onderzoekers uit de sociale en geesteswetenschappen worden uitgenodigd;
  • Studenten die optreden als kennismakelaar, facilitator of communicator (meer informatie en aanmelden);
  • Reviewers om te beoordelen of de voorgestelde vraagstukkken voldoen aan de doelstellingen en kwaliteitscriteria van het platform.

Team van experts

Belangstellende organisaties kunnen zich via het platform met hun expertise aanmelden en/of een vraagstuk voorleggen. Een team van experts beoordeelt elk vraagstuk en geeft advies over te zetten stappen. Het moet in elk geval gaan om vraagstukken waarvoor de oplossing vrij snel gerealiseerd kan worden; langlopende projecten hebben in deze coronatijd geen zin. Als een oplossing potentie heeft en realiseerbaar wordt geacht, zoekt het team onder de aangesloten organisaties en eventueel daarbuiten naar partners die kunnen helpen bij de ontwikkeling of realisatie van de oplossing. De partners worden bij elkaar gebracht in online sprintsessies. Kenmerkend is dat in dergelijke sessies steeds concrete afspraken worden gemaakt over te zetten stappen. Zo kan het snel komen tot co-creatie van een daadwerkelijke oplossing. 

Via het RS Platform kunnen nieuwe, relevante en kwalitatief hoogwaardige producten en diensten tot ontwikkeling komen, zowel open source als commercieel.

Tekst: Corine Hendriks
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.