Universiteit Leiden

nl en

Vacature Student-lid (Assessor) Faculteitsbestuur Governance and Global Affairs

Voor het academisch jaar 2020-2021 zoekt de Faculteit Governance and Global Affairs een nieuw student-lid (assessor)!

De Faculteit Governance and Global Affairs is een van de zeven faculteiten van de Universiteit Leiden en bestaat uit het Instituut Bestuurskunde, het Leiden University College, het Instituut Security and Global Affairs en een aantal expertisecentra. De Faculteit biedt een aantal bachelor-en masteropleidingen aan. De Faculteit Governance and Global Affairs is de enige faculteit van de Universiteit Leiden met de standplaats Den Haag. Andere faculteiten bieden ook onderwijs-en onderzoeksactiviteiten aan in Den Haag (Campus Den Haag).

Het bestuur van de Faculteit Governance and Global Affairs bestaat op dit moment uit Erwin Muller (Decaan), Koen Caminada (vice-decaan/ portefeuillehouder onderwijs), Jacqueline Schut (portefeuillehouder bedrijfsvoering a.i.) en Thomas van Klaveren (assessor). Het faculteitsbestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de faculteit.

Solliciteren

Heb je interesse in deze positie? Stuur dan je motivatiebrief met CV uiterlijk op 26 april 2020 naar facultyboard@fgga.leidenuniv.nl. Je kunt je sollicitatie richten aan:

Faculteit Governance and Global Affairs
t.a.v. mw. Anne Christine de Haan LL.M.
Postbus 13228
2501 EE Den Haag

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden op 7 mei 2020 tussen 09:00-12:00. Je wordt vriendelijk gevraagd daarmee al rekening te houden in je agenda. Uiterlijk 1 mei a.s. hoor je per mail of je wordt uitgenodigd voor een gesprek.

Taken

 • Behartigen van studentenbelangen in de beleidsontwikkeling van de faculteit;
 • Deelname aan de wekelijkse bestuursvergaderingen van het Faculteitsbestuur en het bijwonen van andere relevante (bestuurlijke) overleggen binnen de faculteit en de universiteit;
 • Deelnemen aan universitaire werk- of stuurgroepen;
 • Contact onderhouden met individuele studenten en diverse groeperingen van studenten binnen de faculteit zoals de studentgeleding van de faculteitsraad, de studentleden van de opleidingsbesturen en de studentleden van de opleidingscommissies;
 • Ondersteunen studenten in opleidingscommissies, opleidingsbesturen, de Faculteitsraad en de besturen van studieverenigingen door het organiseren van trainingsbijeenkomsten en/of door financiële vergoeding;
 • Voorzitten van diverse overleggen van studieverenigingen binnen de Faculteit Governance and Global Affairs en van de Campus Den Haag en het overleg met studentvertegenwoordigers in de opleidingsbesturen;
 • Deelnemen aan het Leids Assessoren Overleg (LAssO); namens het LAssO het eerste aanspreekpunt voor activiteiten in Den Haag;
 • Deelnemen aan het Studentzakenberaad (SZB), het zeswekelijkse overleg met de vice-rector magnificus;
 • In brede zin betrokken zijn bij de interne en externe kwaliteitszorg van het onderwijs op de faculteit;
 • Een bijdrage leveren aan voorlichtings- en introductieactiviteiten;
 • Als klachtencoördinator behandelen van klachten van individuele studenten.

Profiel

 • Een gevorderde student van een opleiding van de Faculteit Governance and Global Affairs;
 • Interesse in bestuurlijke processen en ervaring daarmee, bij voorkeur binnen de faculteit;
 • Aantoonbare kennis van en een visie op universitaire ontwikkelingen;
 • Goede communicatieve vaardigheden, enthousiasme, een actieve en ondernemende instelling met name ten aanzien van onderwijs- en studentzaken binnen de faculteit;
 • Is integer;
 • Goede beheersing van het Nederlands en Engels in woord en geschrift;
 • Een goed netwerk binnen de faculteit, bij voorkeur blijkend uit bestuurs- of commissie-ervaring binnen de faculteit;
 • 24 uur per week flexibel beschikbaar tijdens (en soms ook buiten) kantooruren.
 • Het betreft in eerste instantie een positie voor 1 jaar, verlenging van 1 jaar is mogelijk en geschied op basis van verdienste.

Vergoeding

De inspanningen als student-lid in het faculteitsbestuur vergen ca. 24 uur per week en worden beloond op basis van een vergoeding.

Diversiteit

De Universiteit Leiden hecht groot belang aan diversiteit en verwelkomt daarom graag sollicitaties van mensen die nu in haar instelling ondervertegenwoordigd zijn.

Informatie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.