Universiteit Leiden

nl en

De vijfde Pre-Study Programme bijeenkomst richtte zich voornamelijk op het academische pad.

In deze online bijeenkomst is aandacht besteed aan academisch schrijven en is er verder gewerkt aan het schrijven van een inleiding en methode(n) sectie. Daarnaast is er stilgestaan bij de impact die de huidige situatie kan hebben op de scholieren.

Op maandag 23, woensdag 25 en vrijdag 27 maart 2020 heeft de vijfde bijeenkomst van het Pre-Study Programme (PSP) plaatsgevonden online. Het PSP-team heeft hard gewerkt om ervoor te zorgen dat de bijeenkomst zoveel mogelijk doorgang kon vinden via de online omgeving. 

Wat hebben we gedaan?

De bijeenkomst is begonnen met een ‘check-in’. Hoe voelt iedereen zich? Maken mensen zich zorgen? De bedoeling hiervan was om een veilige omgeving te creëren waar de scholieren hun ervaringen kunnen delen, mocht daar behoefte aan zijn. Vervolgens is er gestart met het reguliere programma.
Deze vijfde bijeenkomst richtte zich voornamelijk op het academische pad. Zo is er aandacht besteed aan wetenschappelijk taalgebruik. Hoe verschilt dit van regulier taalgebruik? En hoe ziet dit er in de praktijk uit? Aan de hand van een Nederlands en Engelse abstract is er antwoord gegeven op bovenstaande vragen. Hierna is aandacht besteed aan het schrijven van een inleiding en de verdeling van mogelijke deelvragen. Er is verder uitgebreid stilgestaan bij het schrijven van een methode(n) sectie. Hiervoor is het belangrijk goed voor ogen te hebben welke methode(n) het meeste geschikt is/zijn om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden. Daarnaast is er een wetenschappelijk artikel uitgeplozen. Er is kritisch gekeken naar hoe een artikel is opgebouwd en welke elementen hierin vaak terugkomen.

De bijeenkomst is afgesloten met het maken van afspraken over het verdere verloop. De studenten kijken tevreden terug op de eerste online bijeenkomst.

Waarom hebben we dit gedaan?

Het gebruik maken van wetenschappelijk taalgebruik kan soms een hele overstap zijn. Door de scholieren alvast kennis te laten maken hiermee, zal de overstap verkleind kunnen worden. Verder is het belangrijk aandacht te besteden aan de inleiding, aangezien dit de basis legt voor het onderzoek. In de inleiding wordt het onderwerp geïntroduceerd en wordt in logische denkstappen beschreven waarom de onderzoeksvraag relevant is. Daarnaast is onderzoek doen een belangrijk aspect van het academische onderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.