Universiteit Leiden

nl en

Wat besprak het faculteitsbestuur?

In de bestuursvergaderingen van 12 en 19 mei jl. heeft het Faculteitsbestuur de volgende punten besproken.

Verslag bestuursvergadering 19 mei 2020

In de bestuursvergadering van 19 mei jl. kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Terugkoppeling Periodiek Bestuurlijk Overleg met College van Bestuur
  • Uitgangspunten activiteiten studieverenigingen tot en na 1 sept. 2020

Verslag bestuursvergadering 12 mei 2020

In de bestuursvergadering van 12 mei jl. kwamen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Voorgenomen besluit OER-en 2020 – 2021
  • Voorbereiding Periodiek Bestuurlijk overleg met College van Bestuur 

Zie verder het verslag rechtsboven op deze webpagina.

Medewerkers kunnen de openbare verslagen van het faculteitsbestuur vinden op de J-schijf: J:\departments\LAW\FDR\Vergaderingen bestuurlijke gremia\Faculteitsbestuur (FB) - verslagen (openbaar)

In de cursus Faculteitsbestuur in Blackboard zijn de openbare verslagen ook te vinden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.