Universiteit Leiden

nl en

Universitaire verkiezingen: voor elke student van belang

Van 25 tot en met 29 mei zijn de universitaire verkiezingen. Je kunt dan kiezen wie jouw belangen komend jaar gaan vertegenwoordigen in de verschillende faculteitsraden, de Studentenraad LUMC en de Universiteitsraad. Op welke partijen kun je stemmen en waar staan zij voor?

Dit jaar doen zes studentenpartijen mee aan de universitaire verkiezingen:

Als student stem je dit jaar voor de Universiteitsraad én je faculteitsraad (in het LUMC de Studentenraad). Niet elke partij heeft kandidaten voor iedere faculteitsraad. Wie er voor jouw faculteit verkiesbaar zijn, lees je op de verkiezingswebsite.

CSL

Ik ben Laurènce Fierens, namens CSL de lijsttrekker voor de Universiteitsraad. CSL is een partij waarbij elke stem serieus wordt genomen. Komend jaar willen wij ons volledig inzetten voor inclusiviteit, studentenwelzijn en duurzaamheid op onze universiteit. Zo vindt CSL dat tentamens anoniem moeten worden nagekeken, strijdt CSL voor de zichtbaarheid van de medezeggenschap, vindt CSL dat het onderwijs compleet toegankelijk moet zijn voor mensen met een functiebeperking en wil CSL dat papierverspilling wordt tegengegaan. Geef jij ons het vertrouwen om de Universiteit Leiden ook komend jaar weer te verbeteren? Kijk dan op onze website, stem CSL en doe mee!

De Democratische Studenten Partij - Den Haag (DSP)

Ik ben Katherine Willey en ik ben de lijsttrekker van DSP voor de UR. Onze partij is anders dan de meeste partijen, omdat ons team bestaat uit een mix van zowel Nederlandse als internationale studenten. Wij streven naar betere vertegenwoordiging van niet-Nederlandssprekenden in de medezeggenschapsraden en zetten ons in voor de belangen van Campus The Hague en de internationale studenten van onze universiteit. De plannen van DSP voor volgend jaar zijn onder andere het invoeren van praktische maatregelen omtrent internationalisering en het verbeteren van ondersteuning wat betreft mentale gezondheid.

Stem voor jouw vertegenwoordiging tijdens de universitaire verkiezingen, en als je onze zorgen deelt: Stem DSP!

Liberale Studentenpartij (LSP)

Mijn naam is Bas Knapp, en ik ben kandidaat namens de Liberale Studentenpartij (LSP). Met het grootste aantal kandidaten zetten we ons in voor de actieve student. Zo is afgelopen jaar op ons initiatief de discussie gevoerd over het beschikbare budget voor bestuursmaanden voor studenten die bestuurs- of commissiewerk doen. Daarnaast zijn we kritisch op ‘proctoring’ tijdens tentaminering en pleiten we voor een concrete en slimme aanpak van duurzaamheid op de universiteit. Ook hebben we het College van Bestuur opgeroepen om naast een digitale introductieweek op een later moment een volwaardige EL CID te organiseren. Meer weten of suggesties? Check onze website!

Lijst Vooruitstrevende Studenten (LVS)

Ik ben Marlene van der Velden, en ik sta op de lijst voor LVS. Dé partij die zich inzet voor een inclusieve universiteit, waar ruimte is voor ambitieus onderwijs. Zo willen wij dat diversiteitsnetwerken worden ondersteund, en dat diverse aanspreekvormen worden gehanteerd binnen de universiteit. We zetten ons ook blijvend in voor studentenwelzijn, streven naar een curriculum dat aandacht besteed aan duurzaamheidsvraagstukken en vinden dat digitaal onderwijs een aanvulling op offline onderwijs moet zijn. Wat je ook vindt, het is belangrijk dat je stemt. Jij bepaalt wie jou volgend jaar vertegenwoordigt!

Lees ons hele partijprogramma

Ondernemende Studenten Leiden (ONS Leiden)

Mijn naam is Floor van Lelyveld en ik ben kandidaat voor ONS, Ondernemende studenten Leiden. ONS is de groene partij voor de actieve student! Iedere student moet zich zowel binnen als buiten de studie maximaal kunnen ontplooien. ONS heeft zich het afgelopen jaar beziggehouden met verhoging van de bestuursbeurzen, eerlijke topsportstatus, samenvoeging van de introductieweken, groene reisbeurzen en korting op koffie uit je eigen beker!

Met jouw stem willen we komend jaar studiefaciliteiten thuis en in de universiteitsgebouwen verbeteren, stages en uitwisselingen aantrekkelijker maken, integratie tussen nationale en internationale studenten verbeteren en de websites van de universiteit aanpakken!
Stem ONS!

Partij voor Biomedische Studenten (PBMS)

Ik ben Maarten Wille, verkiesbaar voor de Partij voor Biomedische Studenten (PBMS). Voor en door studenten: zo hoort medezeggenschap te zijn. Niet door en voor de medezeggenschappers, die jullie éénmaal zien wanneer ze jullie stem vragen. Wij willen dat elke faculteit en opleiding structureel vertegenwoordigd is. Het moet niet afhangen van enkele individuen of de belangen van studenten aan de faculteit Archeologie, Wiskunde en Natuurwetenschappen of het LUMC op universitair niveau behartigd worden. Daarnaast vinden wij als echte partij met (bio)medici studentenwelzijn zeer belangrijk. De universiteit moet de fysieke en mentale gezondheid van studenten bevorderen. Gezonde catering, studentpsychologen aan elke faculteit en het wegnemen van onnodige (bureaucratische) stressoren zijn manieren om dat te realiseren. Dus. Stem. PBMS.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.