Universiteit Leiden

nl en

Facultair academisch jaar virtueel geopend

Niet met speeches en een borrel, maar met een interview met assessor Linde Helfrich en decaan Paul Wouters door bestuurssecretaris Pieter Krol werd het academische jaar geopend. Zij spraken over de impact van de Corona crisis en het facultaire visie en strategieproces.

Volledige interview met Paul Wouters en Linde Helfrich

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

‘Het nieuwe academisch jaar begint midden in de Corona pandemie. Linde, kun je ons vertellen wat de impact was op jouw onderwijs tot nu toe?’

Linde: ‘Voor mij persoonlijk was het ook een uitdaging. En dan heb ik het nog niet eens over toegang tot de juist apparatuur of een stabiele internetverbinding. Maar de grootste uitdaging is je verbinden met je docenten en je medestudenten in een online klas. Tegelijkertijd heb ik gezien dat zowel studenten als stafleden al zoveel veerkracht hebben getoond in de afgelopen zes maanden.’

Paul sluit zich bij die observatie aan: ‘En als organisatie, zetten we vol in op de optimale ondersteuning van alle onderzoekers, docenten en professionals van de organisatie en studenten om een nieuwe vorm voor de academische gemeenschap en nieuwe manieren van sociale interactie te creëren: combineren van een aantal voordelen van online met de dringende behoefte om elkaar te ontmoeten zowel fysiek als emotioneel, in persoonlijke ontmoeting. Manieren vinden om dat te doen op een Corona bestendige manier. (…) Dat betekent dat we heel goed op elkaar moeten passen.’

Hoe gaat het nu verder met het facultaire visie en strategieproces.

Paul: ‘Ja, dus de truc is hier om te combineren. De korte termijn doelen passen bij wat we zojuist bespraken, hoe we omgaan met de Corona crisis. Op langere termijn gaan herdefiniëren en een nieuwe identiteit geven aan sociale wetenschappen, zowel in onderwijs als in onderzoek. (…) daarin zullen we, bijvoorbeeld, prioriteit geven aan het doorontwikkelen van een excellente infrastructuur voor onderwijs en onderzoek met meer nadruk op onderwijs dan we hadden gepland. Dit is ook een les uit de Corona crisis. We willen een focus op 'Open Science', wat nu ook meer urgent is geworden. (…) We hebben studenten en stafleden uit de hele wereld, met verschillende achtergronden en we willen een sociale faculteit zijn die wil reageren op de noodzaak, om zelf ook meer divers te worden. (…) En zo kunnen we, denk ik, bouwen aan een bewegende en inspirerende sociaal wetenschappelijke gemeenschap.’

Linde: ‘ En ik denk dat studenten de juiste mate van energie en misschien gekke ideeën hebben om echt een nieuwe impuls te geven aan het visie en strategieproces.’ 

Mail deze vooral naar:

assessor@fsw.leidenuniv.nl

Virtuele opening en twee boeken

Paul: ‘En dat zou ik graag willen doen met het tonen van twee boeken die ik momenteel lees en ja, je zou kunnen zeggen dat het jaar openen ook betekent: het openen van een enorme schat aan kennis. En het eerste boek gaat over de empirische kant van sociale wetenschappen: het handboek over wetenschap en publiek beleid, dat recent is gepubliceerd, een paar maanden geleden, niet zo lang geleden. Ik heb er zelf ook een bijdrage aan geleverd in de vorm van een hoofdstuk. Maar toen had ik geen tijd om de andere hoofdstukken te lezen. Dus lees ik die nu. En dit is wat je zou kunnen noemen: de empirische harde kant van de sociale wetenschappen. Maar sociale wetenschappen moet zich ook mogelijke werelden kunnen voorstellen. En daarom, echt, lees ik momenteel een trilogie van Margaret Atwood. Ik ben nu halverwege het tweede deel: 'The year of the Flood'. En het is wat Margaret Atwood noemt speculatieve fictie. Het is een zeer apocalyptische wereld, want de wereld is vernietigd door een virus. Dit boek kwam uit in 2009.’

En daarmee verklaarde de Paul Wouters het facultaire academische jaar 2020-21 voor geopend.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.