Universiteit Leiden

nl en

Caring Universities: studenten hebben het moeilijk vanwege coronapandemie

Studenten hebben tijdens de coronapandemie meer last van psychische klachten zoals angst, stress en stemmingsklachten dan daarvoor. Ook geven ze aan last te ondervinden van de pandemie en de genomen maatregelen. Dit blijkt uit een eerste onderzoek van Caring Universities.

De deelnemende universiteiten, waaronder de Universiteit Leiden, zijn zich bewust van de moeilijke situatie van studenten en proberen hen zo goed mogelijk te ondersteunen met een divers aanbod aan hulp, variërend van tips voor het thuis studeren en een op studenten gerichte welzijnsweek tot doorverwijzing naar studentenpsychologen.

Samenwerken voor studentenwelzijn

Caring Universities is een samenwerkingsverband van de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit Leiden, de Universiteit Maastricht en de Universiteit Utrecht. Regelmatig wordt de mentale gezondheid van studenten van de vier betrokken onderwijsinstellingen door middel van een mental health check (een online vragenlijst) in kaart gebracht en krijgen studenten E-health tools aangeboden waarmee ze zelf aan de slag kunnen.

Geen zorgeloze tijd

De Universiteit Leiden neemt deel aan Caring Universities, na een aanbeveling van haar Taskforce Studentenwelzijn eerder dit jaar. Nationaal en internationaal onderzoek wijst namelijk uit dat studeren vandaag de dag geen zorgeloze tijd is en dat relatief veel studenten – een op de vijf – kampen met psychische problemen en zelfs met burn outs. In het samenwerkingsverband Caring Universities delen de vier universiteiten interventies, online programma’s en best practices voor hun studenten. Ook doen ze regelmatig onderzoek naar het studentenwelzijn.

Extra begeleiding en hulp

Hoeveel meer psychische klachten studenten door de coronapandemie zeggen te hebben, is lastig aan te geven door de beperkingen van de onderzoeksresultaten van dit eerste (jaarlijkse) onderzoek van de vier universiteiten. Het respons-percentage lag bijvoorbeeld laag – op ongeveer 9,6% – waardoor dit onderzoek mogelijk niet representatief is. Desondanks nemen de universiteiten het signaal wel serieus en proberen ze zoveel mogelijk studenten blijvend te helpen.

Zo is er onder meer extra begeleiding via mentoren/tutoren geregeld, is het bindend studieadvies over het afgelopen studiejaar uitgesteld en zijn er initiatieven om studenten te voorzien van tips en begeleiding bij het thuis studeren. Studenten kunnen ook contact opnemen met hun studie-adviseur of met studentenpsychologen en studentendecanen van de universiteit.

Student support groups

De Universiteit Leiden biedt hiernaast ook Support Groups aan voor studenten met behoefte aan sociaal contact en ondersteuning. De groepen van maximaal zes studenten worden begeleid door een student of medewerker van de universiteit. Hier leren studenten nieuwe mensen kennen, is er ruimte voor serieuze gesprekken en persoonlijke ontwikkeling, en ook voor ontspanning.

Verder worden er aan de Leidse universiteit nieuwe workshops ontwikkeld op het gebied van studievaardigheden en zijn er begin 2021 speciale wellbeing-weken voor Leidse en Haagse studenten. Daarin biedt de universiteit allerlei activiteiten aan die zijn gericht op het psychische welzijn en het vergroten van de weerbaarheid. De Student Wellbeing Officer van de Leidse universiteit roept studenten op om met haar mee te denken over de invulling hiervan en daarnaast ook ideeën te delen over andere manieren om studenten te helpen en te steunen. Dat kan via werkgroepstudentenwelzijn@sea.leidenuniv.nl.

Online programma’s

Caring Universities ontwikkelt ook een online programma dat specifiek is gericht op de gevolgen van de coronacrisis en dat studenten kan helpen hier beter mee om te gaan. Het doel is hun veerkracht en weerbaarheid te vergroten. Aandachtspunten zijn onder meer de balans tussen studie en privé, het stellen van doelen en aandacht besteden aan jezelf. Dit programma wordt begeleid door speciaal opgeleide e-coaches en komt in 2021 beschikbaar.

Caring Universities biedt nu al twee online e-health-programma’s aan waarmee studenten laagdrempelig en met online begeleiding zelf met hun klachten aan de slag kunnen: het ene betreft het omgaan met stress en het andere het omgaan met somberheid. Deze programma’s worden goed gewaardeerd door studenten, zo geven ze aan.

Half januari 2021 krijgen alle studenten die nog niet hebben meegedaan aan het onderzoek van Caring Universities nogmaals de kans om deel te nemen. In de zomer van 2021 wordt het onderzoek herhaald.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.