Universiteit Leiden

nl en
Lipsiusgebouw
Hielco kuipers

Jan Sleutels en Mitchell Wiegand Bruss verkozen tot voorzitter en vice-voorzitter van de Faculteitsraad

Jan Sleutels, universitair hoofddocent aan het Instituut voor Wijsbegeerte, is opnieuw verkozen tot voorzitter van de Faculteitsraad. Mitchell Wiegand Bruss, student geschiedenis, is de nieuwe vice-voorzitter. ‘De raad maakt écht een verschil!’

De Faculteitsraad behartigt de belangen van alle medewerkers en studenten. De Faculteit Geesteswetenschappen is groot en divers, en de raad is daarvan een afspiegeling. Hij telt maar liefst achttien leden: negen studenten uit diverse opleidingen en negen personeelsleden van verschillende instituten en ondersteunende diensten.

Jan Sleutels is universitair hoofddocent aan het Instituut voor Wijsbegeerte

Ongeveer tien keer per jaar vergadert de raad met het Faculteitsbestuur over het reilen en zeilen van de faculteit. Daarbij komen de meest uiteenlopende zaken aan de orde: van financiën en organisatie tot onderwijs en personeel. Belangrijke thema’s in het afgelopen jaar waren werkdruk, programmanormen, coronamaatregelen en de verbouwing van de Humanities Campus.

Jan Sleutels is al sinds januari 2011 lid van de Faculteitsraad, en daarmee een van de oudgedienden. ‘De raad is een belangrijke gesprekspartner voor het Faculteitsbestuur. We denken vanuit de werkvloer mee over de koers van de faculteit, we signaleren problemen, we geven advies, en op een aantal belangrijke punten (bijvoorbeeld in de begroting en in de onderwijs- en examenregelingen) is instemming van de Faculteitsraad nodig om tot een besluit te kunnen komen. De raad maakt écht een verschil!’

Mitchell Wiegand Bruss is student Geschiedenis

Mitchell Wiegand Bruss is sinds 2019 lid van de Faculteitsraad namens de Liberale Studentenpartij. ‘Dit jaar ben ik herkozen en ben ik voorgedragen als vicevoorzitter van de Faculteitsraad voor het komende jaar. Ik studeer Geschiedenis en zit momenteel in mijn derde jaar van mijn bachelor. Het afgelopen jaar heb ik mij ingezet voor de structurele verbetering van de faciliteiten van onze faculteit en dit jaar zal ik mij richten op de vernieuwing van de faculteitsraad.’

De Faculteitsraad heeft een enorme verantwoordelijkheid om de stem van de faculteit te laten horen aan het bestuur, aldus Wiegand Bruss. ‘De raad controleert het werk en de voorstellen van het Faculteitsbestuur: van de decaan, vice-decanen en de assessor. Als je als student een onderwerp hebt dat de gehele faculteit omvat, is de Faculteitsraad bij uitstek het orgaan waar je mee in gesprek kan gaan.’

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.