Universiteit Leiden

nl en

Studenten en bewoners werken in kenniswinkel aan maatschappelijke vraagstukken

De Leidse kenniswinkel ‘Leren met de Stad | Op Locatie’ opende op 8 februari voor het eerst zijn (digitale) deuren. De kenniswinkel, gevestigd in Leiden Noord, is dé plek in de wijk waar studenten, bewoners en professionals samen maatschappelijke vraagstukken aanpakken.

In ‘Leren met de Stad | Op Locatie’ werken Leidse studenten aan belangrijke vraagstukken als eenzaamheid of schuldenproblematiek. De opgedane kennis kunnen zij meteen delen met de stad en haar inwoners. Tegelijkertijd leren studenten in de praktijk weer van en met diezelfde bewoners. Hun werkzaamheden in Leiden-Noord zijn een onderdeel van hun studie, bijvoorbeeld een minor, vak, stage of afstudeeropdracht. De kenniswinkel is gevestigd in ‘Het Gebouw’ aan het Arubapad. Het initiatief vloeit voort uit het samenwerkingsproject van de Universiteit Leiden, de Hogeschool Leiden en de gemeente Leiden.

Het team van de kenniswinkel startte op 8 februari virtueel.

Juridisch spreekuur

In andere Nederlandse steden bestaan al langer kenniswinkels, waar kennisinstellingen, organisaties en bewoners samenwerken. Dit levert heel nuttige kennis en ervaringen op. Tijdens een juridisch spreekuur komen studenten bijvoorbeeld in aanraking met problemen waar bewoners dagelijks mee te maken hebben. Tegelijkertijd werken studenten aan hun gespreksvaardigheden. Deze kennis, verrijkt door de ervaringen van bewoners, wordt weer gebruikt binnen de betrokken opleidingen. 

Voorlopige start 

Leren met de Stad | Op Locatie had de deuren graag op feestelijke wijze geopend, maar wegens corona is dat uitgesteld. Voorlopig wordt er gewerkt op een manier die binnen de huidige coronamaatregelen past, met ruimte voor opleidingen als HBO-Rechten en Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie. Daarnaast wordt er samengewerkt met maatschappelijke organisaties als Incluzio en Liquid Society. De studenten van Hogeschool Leiden en Universiteit Leiden gaan naast juridisch advies ook aan de slag met thema’s als vitaliteit en gezondheid. 

Corona Challenge 

Daarnaast gaat in februari de zogenoemde Corona Challenge van start. Hierbij houden studenten zich bezig met de sociale impact van corona in Leiden. De Challenge wordt uitgevoerd in samenwerking met kunstenaarsplatform Liquid Society, de master honours class van Universiteit Leiden (onder leiding van hoogleraar Rechtssociologie Maartje van der Woude) en het tweedejaars vak Sociale Innovatie van de opleiding Toegepaste Psychologie. De resultaten worden in samenwerking met Liquid Society vertaald naar een zichtbare artistieke vorm in de wijk. 

Het nieuwe project in Leiden-Noord is een onderdeel van ‘Leren met de Stad'. Daar koppelen de betrokken partners (maatschappelijke) vraagstukken in de stad aan beschikbare kennis in het (hoger) onderwijs en vice versa. ‘Kennis door de wijken laten stromen’ is daarnaast één van de grote speerpunten van Leiden European City of Science 2022

Meer weten? 

Heb je ideeën voor een samenwerking of wil je om een andere reden met ons in contact komen, mail dan naar: oplocatie@lerenmetdestad.nl of kijk op lerenmetdestad.nl. Onze (digitale) deuren staan altijd open voor een goed gesprek en een kopje koffie!
 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.