Universiteit Leiden

nl en

Student Zeineb Romdhane: minister van De Nieuwe Democratie

Net opgericht: een schaduwkabinet bestaande uit studenten van alle universiteiten dat het komende jaar bovenop de politiek zit. De studenten willen zo laten weten dat vooruitgang niet kan zonder academisch onderzoek en onderwijs. Masterstudent Midden-Oostenstudies Zeineb Romdhane is minister van De Nieuwe Democratie.

Zeineb Romdhane heeft haar boodschap paraat. ‘Wat ik als minister naar voren wil brengen,  is dat de huidige landelijke politiek meer dan nu een afspiegeling van de samenleving moet zijn. Mijn ambitie is te realiseren dat alle burgers, ook jongeren en andere ondervertegenwoordigde groepen Nederlanders, hun stem kunnen laten doorklinken en daardoor meer betrokken raken bij de politiek. We moeten naar inclusief burgerschap en inclusieve politiek, en een beter begrip van de betekenis daarvan.’

Zeineb Romdhane: minister van De Nieuwe Democratie

Open voor interpretatie

Het studentenkabinet komt uit de koker van de VSNU, de Vereniging van Nederlandse Universiteiten (zie kader onderaan deze pagina), en dan in het bijzonder uit de sector Communicatie en Public Affairs, waarin de directeuren Communicatie van de universiteiten zijn vertegenwoordigd. De communicatiedirecteuren hebben de voorzet gegeven, het is nu verder aan het kabinet en de premier afkomstig van de TU Twente, om ideeën te ontwikkelen, en activiteiten te bedenken om de visie en wensen in de politiek te doen doordringen en meewegen. ‘Ik heb met mevrouw Merkx, de Leidse directeur communicatie gesproken’, vertelt Zeineb. ‘Zij benadrukte dat alle posten open zijn voor interpretatie.’ Zeineb vertelt dat ze toevallig hoorde van het initiatief en informeerde of ze in aanmerking kwam voor de Leidse ministerspost. Toen was het eigenlijk meteen beklonken.

Politieke besluiten moeten aansluiten bij de diversiteit van onze samenleving

Zeineb: ‘Onze huidige structuren zijn geen afspiegeling van de samenleving. Denk ook aan bijvoorbeeld ministeries die aan het werk gaan voor Nederland maar niet alle Nederlanders in hun achterhoofd hebben. De cultuur in ons huidige politieke bestel wordt door bepaalde groepen Nederlanders als belemmerend ervaren. Ondervertegenwoordigde bevolkingsgroepen hebben hierdoor het gevoel dat het niet over hen gaat, waardoor zij zich niet betrokken voelen bij de politiek en hun stem niet laten horen.'

'Alle identiteiten moeten zich vertegenwoordigd voelen en uitgenodigd worden hun bijdrage aan de maatschappij te leveren.

'Om inclusief burgerschap te bewerkstelligen moeten we er  in mijn optiek allereerst op toezien dat politieke besluiten aansluiten bij de diversiteit van onze samenleving om zo inclusie te blijven bevorderen. We moeten er dus voor zorgen dat inclusie in de basis van onze democratie is verankerd, en dat dat niet slechts iets is wat er later nog bij wordt gedaan.’
‘Meer onderzoek is nodig om inzicht te krijgen in de ervaringen en politieke perspectieven van ondervertegenwoordigde groepen Nederlanders. Onderzoek biedt handvaten om grotere diversiteit van burgers te betrekken in toekomstige politieke bijeenkomsten. Zo maken we het relevant voor iedereen, en geef je burgers het gevoel dat zij ook een mening mogen hebben die gerespecteerd wordt. Het gaat mij erom dat alle burgers zich gehoord voelen en burgerschap gaan uitoefenen.
Alle identiteiten moeten zich vertegenwoordigd voelen en uitgenodigd worden hun bijdrage aan de maatschappij te leveren.

Universiteit

Ministerie

Groningen

Duurzame energie (& huisvesting)

Tilburg

Werkgeluk

Delft

De nieuwe deltawerken

Rotterdam

Inclusieve, duurzame economie

Maastricht

Europese Integratie 

Open universiteit

Leven Lang Ontwikkelen 

Twente

Algemene Zaken (premier)

Wageningen

Landbouw, Omgeving, Voedsel, Energie (LOVE)

Leiden

De Nieuwe Democratie

Nijmegen

Vrede en rechtvaardigheid

Utrecht

Gezond leven / Life sciences. Van curatieve naar preventieve zorg

UvA

Privacy en Veiligheid

VU

Sport en Bewegen

Eindhoven

Innovatie

Studentenkabinet 2021
Zeineb met Belal Aziz (midden) en Houda Nabih met wie ze studentenvereniging MENA oprichtte.

Geen slechte timing

Er is geen sprake van een slechte timing van de oprichting van het studentenkabinet, al hebben de politieke partijen hun programma’s al geschreven. Juist niet, vindt Zeineb ’De invloed van de jongeren moet gaan naar de formatiebesprekingen en de wijze waarop straks de standpunten worden vormgegeven. Het jongerenkabinet verkeert nog in een staat van oprichting. De eerste vergadering is net geweest. ’Die was vooral gericht op kennismaken met elkaar’, vertelt Zeineb. ‘We hebben afgesproken dat we wekelijks samenkomen en dat we eerst met onze doelstellingen aan de slag gaan. Dan gaan we kijken hoe we onze invloed kunnen aanwenden. Het hoofddoel is en blijft belang van onderwijs en onderzoek op alle beleidsterrein te blijven onderstrepen.’

De juiste persoon op de juiste plaats

De post De nieuwe democratie lijkt goed bij Zeineb te passen. De begaafde student rondde twee bachelors af, namelijk Politicologie en International Studies, die ze naast elkaar volgde. Aan de Universiteit van Amsterdam deed ze de minor Global Migration Studies. Zwaar vond ze haar studiepad niet: Dat komt omdat ik het allemaal heel erg interessant vind en veel plezier heb in mijn studie.’  In elk geval had ze ook nog tijd voor stages en voor de oprichting, met anderen, van studentenvereniging MENA. Nu is Zeineb masterstudent Midden-Oostenstudies. Dat is een brede master met specialisaties. Zeineb koos voor de politieke richting en voor Perzisch als te bestuderen taal. Arabisch heb ik van huis uit meegekregen, zo motiveert ze haar keuze. Het studentenkabinet zal veel tijd kosten, maar Zeineb heeft al bewezen dat ze meer vrachten tegelijkertijd kan vervoeren.

Waarom een studentenkabinet?
Rond de verkiezingen wil de VSNU de politiek en het publiek het maatschappelijk belang van wetenschappelijk onderzoek en onderzoek op de lange termijn laten zien. In het formatieproces en de uitvoering van de afspraken die daaruit voortvloeien, moet duidelijk zijn dat onderwijs en onderzoek maatschappelijke geen kosten zijn maar investeringen die leiden tot duurzame oplossingen voor het land. Een van de positieve manieren om dat onder de aandacht te brengen is de oprichting van het studenten(schaduw)kabinet. Studenten afkomstig van alle universiteiten, zijn minister in het studentenkabinet. Ze maken een eigen beleidsagenda voor de toekomst, daarbij geholpen door wetenschappers van de eigen universiteit.

Tekst: Corine Hendriks
Portretfoto: Melissa Schriek
Mail de redactie

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.