Universiteit Leiden

nl en

Aanbod minoren Faculteit der Rechtsgeleerdheid 2021 – 2022

De bacheloropleidingen van de Universiteit Leiden hebben een major-minorstructuur, met een keuzeruimte van 15 tot 30 studiepunten (EC). Deze ruimte kun je onder andere gebruiken om een minor te volgen.

Voor de meeste minoren kun je je vanaf 3 mei 2021 aanmelden. De Faculteit der Rechtsgeleerdheid biedt voor het studiejaar 2021-2022 de volgende minoren aan:

Bedrijfswetenschappen/Business Administration

De minor Bedrijfswetenschappen/Business Administration leert je bedrijfswetenschappelijke vaardigheden aan die van belang zijn voor je toekomstige carrière. In veel bedrijven is behoefte aan mensen die kennis van hun vakgebied koppelen aan bedrijfswetenschappelijke kennis en managementvaardigheden. De minor Bedrijfswetenschappen in combinatie met je eigen studie biedt deze kennis en vaardigheden.

De minor richt zich onder andere op strategische, financiële en marketingvraagstukken die zich binnen organisaties kunnen voordoen. De minor onderscheidt zich in didactiek door aandacht voor (academische) vaardigheden, interdisciplinariteit en het aanleren van bedrijfswetenschappelijke kennis die van belang zijn in je verdere carrière.

De minor wordt in twee talen aangeboden. De Nederlandse minor wordt aangeboden in Leiden, de Engelstalige (Business Administration) in Den Haag. Lees hier meer over de (Nederlandstalige) minor Bedrijfswetenschappen en lees hier meer over de (Engelstalige) minor Business Administration.

Criminologie

Criminologie is het vakgebied waarin studie wordt verricht naar de omvang en oorzaken van criminaliteit en naar de manieren waarop wordt ingegrepen om criminaliteit te voorkomen en te bestraffen. Deze minor gaat in op de belangrijkste theorieën omtrent daderschap en slachtofferschap van criminaliteit, op het vergaren en beoordelen van bewijs in opsporing, vervolging en berechting en veelgemaakte fouten daarin, en tot slot op de rol van de ruimtelijke omgeving en lokale ingrepen bij het plegen van criminaliteit.

De minor Criminologie bevat verplichte deelname aan, en voorbereiding van, het onderwijs, om de vakken met goed gevolg te kunnen afronden. Zie de vakbeschrijvingen hieronder voor meer informatie. Het tweede semester bestaat uit het vak Omgevingscriminologie en een keuzemogelijkheid van twee uit vier aangeboden vakken. Lees meer.

Economie en Beleid

De minor Economie en Beleid leert je om effectieve en doelmatige oplossingen te vinden voor de problemen waar het Nederlandse openbaar bestuur elke dag aan werkt.

Hoe kan de transitie naar een CO2-neutrale economie het beste worden vormgegeven? Hoe kunnen lidstaten de economische prestaties van de Europese Unie verbeteren, rekening houdend met de stormachtige geopolitieke ontwikkelingen van vandaag? Welke invloed hebben de toenemende migratiestromen en het stijgende aantal ZZP’ers op de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid? Welk begrotingsbeleid moet worden gevoerd nu de bevolking snel vergrijst? Hoe kunnen inzichten uit andere wetenschappen, zoals de psychologie (gedragseconomie) het economisch beleid verbeteren? Kortom; de minor is opgebouwd uit sociaaleconomische thema’s die in de praktijk van het openbaar bestuur -echt- belangrijk zijn. Lees meer.

Internetrecht

Het Internet biedt snel en gemakkelijk toegang tot talrijke producten en diensten zoals online winkelen, sociale media, muziek en video’s, internetbankieren en online gaming. Bijna iedereen heeft tegenwoordig toegang tot internet. Er is informatie in overvloed beschikbaar en de mogelijkheden om te communiceren nemen toe. Smartphones, laptops en tablets waarmee je e-mails kunt ontvangen en versturen; virtuele werelden waarin je een tweede leven kunt leiden: je kunt 24 uur per dag op vele manieren (ook anoniem) online actief zijn.

Wat is toegestaan op het internet? Moet je je op internet hetzelfde gedragen als op straat of zit dat anders? Wanneer is iets strafbaar op internet? Hoe is aansprakelijkheid op internet geregeld? In de vakken van de minor Internetrecht komen deze en andere vragen aan bod. Inleidende juridische vakken gaan in op recht en regulering, op strafrecht en strafbaarstellingen en op Europees recht. Verdiepende vakken gaan in op hoe het internet werkt en kan worden gereguleerd, aansprakelijkheid van service providers, e-commerce, cybercrime, privacy en gegevensbescherming, auteursrecht en telecomrecht. Aan de orde komen de juridische positie van de gebruikers, aanbieders en ontwerpers van ICT-diensten. Lees meer.

Law, Culture and Development

Recht is van groot belang voor sociaal-economische vooruitgang. Idealiter ordent recht menselijke interactie op een wijze die rechtvaardigheid en rechtszekerheid bevordert en beschermt het zwakkere groepen tegen uitbuiting en willekeur. Het recht biedt de staat een instrument om ontwikkelingsdoelen te bereiken, en tegelijkertijd legt het diezelfde staat beperkingen op in zijn handelen ten aanzien van burgers.

In de praktijk van het recht in Azië, Afrika en het Midden-Oosten is dit allemaal echter niet vanzelfsprekend en blijkt het recht de genoemde functies meestal maar in beperkte mate te kunnen vervullen. Deels is dit te verklaren vanuit het feit dat recht niet ontstaat of functioneert binnen een vacuüm, maar in een bepaalde historische, politieke, economische en maatschappelijke context, niet alleen nationaal maar ook internationaal. Lees meer.

Overzicht van alle minoren

Kijk in de e-Studiegids voor een overzicht van alle minoren die de Universiteit Leiden aanbiedt.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.