Universiteit Leiden

nl en

Leiden Leadership Lunch: State of the Art Crisisbeheersing: Implicaties voor Leiderschap

Wat kunnen publieke leiders leren van crisismanagement? In de tweede Leiden Leadership Lunch in de serie ‘Leiderschapskansen in tijden van crisis’ deelden Dr. Jaap van Lakerveld en Dr. Jeroen Wolbers – experts op het gebied van crisismanagement – enkele inzichten uit het recent gepubliceerde rapport ‘State of the art crisisbeheersing - fase 2’. Juist nu dat we ons midden in een crisis bevinden, is reflectie op crisismanagement en de rol van publiek leiderschap daarin des te relevanter.

Analyse van crisismanagement

De analyse van crisismanagement kan worden opgedeeld in 4 fases: (1) de crisis in beeld krijgen, (2) organisatie van de response, (3) communicatie met de maatschappij, en (4) beleid en leren. Analyse van evaluatierapporten van een groot aantal casussen – variërend van natuurrampen en terroristische aanslagen tot aan infectieziekten, zoals de huidige pandemie – wijst erop dat vooral het in beeld krijgen van de situatie en het communiceren erover zwakke schakels zijn in het proces van crisismanagement. Terwijl het goed zicht krijgen en houden op de verschillende facetten van een crisis juist ontzettend van belang is voor de daaropvolgende response. Zo kan onduidelijkheid in de initiële herkenning van een crisis tot allerlei problemen leiden in de crisisresponse.

Gezamenlijke crisisresponse

De belangrijkste leiderschapsuitdagingen in crisismanagement hebben veelal betrekking tot netwerksamenwerking. In de aanpak van een crisis zijn er meerdere organisaties die met elkaar moeten samenwerken, afstemmen en coördineren om een gezamenlijke crisisresponse tot stand te brengen. In deze context van netwerksamenwerking is er een belangrijke rol weggelegd voor publieke leiders in het zorgen voor de continuïteit in crisismanagement en het investeren in samenwerking juist buiten een crisis om. Publiek leiderschap heeft daarnaast een belangrijke functie in het leggen van de verbinding tussen preparatie en training voorafgaand aan een crisis en crisisevaluatie naderhand. 

Heroriëntatie

Naast deze verbindende rol, vereist leiderschap ook een bepaalde mate van inzicht en flexibiliteit om tijdens de implementatie van beleid mee te kunnen bewegen met een crisis en bakens te verzetten. Publieke leiders moeten in staat zijn de dynamische ontwikkelingen van een crisis te herkennen, de crisisaanpak daarop aan te passen en bereid zijn tot heroriëntatie. Te vaak blijkt dat juist op dit vlak crisismanagers te rigide vast blijven houden aan een ingezette koers, en minder goed in staat zijn om zich aan te passen aan de veranderende situatie.

Meer details over het rapport ‘State of the art crisisbeheersing - fase 2’, kunt u hier bekijken. Heb je deze lunch-sessie gemist? Dan kun je je op deze pagina nog inschrijven voor de laatste Leiden Leadership Lunch in deze serie ‘Leiderschapskansen in tijden van crisis’, die plaats zal vinden op vrijdag 28 mei.

Wil je naast deze Leiden Leadership Lunch ook op de hoogte blijven van andere activiteiten georganiseerd door het Leiden Leadership Centre? Volg ons dan op  LinkedIn en Twitter, schrijf je in voor de nieuwsbrief en luister naar de Leiden Leadership Podcast.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.