Universiteit Leiden

nl en

Enquête: Leidse studenten willen meer leren over duurzaamheid in hun studie

Studenten van de Universiteit Leiden vinden dat hun studieprogramma’s meer aandacht moeten besteden aan duurzaamheid. Dat blijkt uit een enquête onder meer dan 550 studenten, uitgevoerd door het Leiden University Green Office.

De enquête ‘Duurzaamheid in het onderwijs’ is uitgevoerd door Leiden University Green Office in samenwerking met Goodrise. In totaal hebben 572 studenten de enquête ingevuld, een representatieve steekproef van bachelor- en masterstudenten van alle faculteiten, en zowel Nederlandse als internationale studenten.

Actievere rol van universiteit

Studenten kregen in de enquête onder andere de vraag hoe zij de rol van de universiteit zien in het integreren en bevorderen van duurzaamheid. Meer dan driekwart van de bevraagde studenten vindt dat de Universiteit Leiden hierin een actieve rol moet spelen. Ook gaven de respondenten aan dat ze aandacht voor duurzaamheidsvraagstukken belangrijk vinden en hier graag meer over willen leren. Ze zijn vaker ontevreden dan tevreden over de mate waarin het thema duurzaamheid terugkomt in hun opleiding.

Onderwijs met oog voor de toekomst

Opvallend is dat driekwart van de studenten kennis en vaardigheden met betrekking tot duurzaamheid relevant noemt voor hun toekomstige carrière of leven. Volgens Soemano Zeijlmans, projectleider van het onderzoek namens het LUGO, onderstreept dit de urgentie van aandacht voor duurzaamheid in het hoger onderwijs. ‘De universiteit heeft een taak om haar studenten op te leiden tot professionals, als dan niet in de academische wereld. In de economie van morgen zijn kennis en vaardigheden die bijdragen aan duurzaamheidsvragen onmisbaar – dat is eigenlijk vandaag de dag al zo. Leren studenten dit niet, dan laat de universiteit kansen liggen.’

Daad bij woord

Studenten willen daarnaast de daad bij het woord voegen: veel van hen zien wel iets in het volgen van een keuzevak over duurzaamheid aansluitend op hun studiegebied. Een voorbeeld daarvan is de zeer populaire collegereeks over duurzaamheid en recht. Toch geven de respondenten nog meer de voorkeur aan een andere optie: aandacht voor duurzaamheid binnen bestaande vakken. Zeijlmans: ‘Het voordeel van die aanpak is dat studenten duurzaamheid in verband zien tot de bestaande lesstof. Bij een college over internationale verdragen kunnen studenten bijvoorbeeld leren over het klimaatverdrag van Parijs. In een keuzevak kunnen studenten echter weer dieper op de materie ingaan.’

Gedetailleerde resultaten

Op de website van het Leiden University Green Office is het volledige rapport Sustainability in Education te lezen, en staan de resultaten per faculteit samengevat. Op aanvraag zijn ook resultaten beschikbaar per opleiding en specialisatie. Deze worden ter beschikking gesteld aan studenten en medewerkers die zich willen inzetten voor het opnemen van duurzaamheid in het onderwijs.

Over het Leiden University Green Office

Leiden University Green Office (LUGO) is de door studenten gerunde duurzaamheidsafdeling van de universiteit. De afdeling zet zich in om duurzaamheid op te nemen in het onderwijs, onderzoek en de bedrijfsvoering van de universiteit. Daarnaast werkt LUGO aan een duurzaamheidscultuur op de campus onder studenten en medewerkers.

LUGO is onder meer verantwoordelijk voor het universitaire duurzaamheidsnetwerk en de podcast It’s Not Easy Being Green. De visie van het LUGO op de duurzame universiteit is beschreven in LUGO’s Green Paper.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.