Universiteit Leiden

nl en

In deze honoursclass ga je met je probleem op date

Theoretisch onderzoek geeft ons niet altijd de beste oplossing voor een probleem in de maatschappij. Dit is de boodschap die wordt verkondigd tijdens de eindpresentaties van de Master Honours Class 'Social Innovation in Action'.

Tijdens deze Honours Class werken kleine groepjes van ambitieuze masterstudenten samen om een oplossing te ontwerpen voor een specifiek probleem in de samenleving. Die problemen krijgen ze aangereikt door hun docent Betty Huerta en door organisaties die er al oplossingen voor bedenken, zoals Education Warehouse, Open Fields Foundation en de Dexterity Club. De onderwerpen variëren van automatisering in het onderwijssysteem en de erkenning van informeel geleerde vaardigheden tot digitale geletterdheid van kinderen.

Huwelijk

Na het bepalen van het probleem maken de honoursstudenten aannames hierover en ze zetten veel kleine stapjes om deze aannames te bevestigen. Dit is waarom ‘design thinking’ zo anders is dan doorsnee wetenschappelijk onderzoek: de onderzoeker moet bekend zijn met het probleem voordat hij een oplossing ontwerpt. 

“De oplossing zou niet een idee van jezelf moeten zijn dat je heel graag de wereld in wil brengen”

Betty Huerta vergelijkt dit met een huwelijk: “Theoretisch onderzoek is net als trouwen met iemand die je nog nooit hebt ontmoet. Je ontwerpt een oplossing voor een probleem dat je totaal niet begrijpt. In deze class leren we de deelnemers om eerst op date te gaan met hun probleem voordat ze ermee trouwen en voordat ze de oplossing bedenken. Zo zorgen we uiteindelijk voor een perfecte match.”

Testen, testen en nog eens testen

Na het afnemen van vele enquêtes, interviewen de teams hun belanghebbenden om te luisteren naar hun specifieke vragen. Ze organiseren ook sociale experimenten om hun aannames te bevestigen of juist te ontkrachten. Saskia Schrijnen, innovatiecoach en ondernemer legt ons uit dat deze benadering helpt bij het bedenken van op maat gemaakte oplossingen: “De oplossing zou niet een idee van jezelf moeten zijn dat je heel graag de wereld in wil brengen, maar iets dat echt het verschil maakt en de belanghebbenden helpt.”

In veel gevallen komen de studenten erachter dat hun aannames niet helemaal of helemaal niet kloppen. Zo had iemand de aanname gemaakt dat ouders en docenten zich bekwaam genoeg vonden om kinderen te onderwijzen over digitale geletterdheid. Na de enquêtes en de interviews blijkt dat dit verre van waar is. 

"Wetenschappers proberen zichzelf vaak buiten hun onderzoek te plaatsen"

Wees de verandering die je wilt zien

Tijdens de eindpresentatie benoemen de studenten de problemen, aannames en oplossingen die zij hebben geïdentificeerd. Een groep legt de focus op de sociale verdeling tussen Nederlandse en internationale studenten in Leiden. Een van hun aannames is dat zij wel met elkaar in contact willen komen, ondanks het feit dat ze dat nu niet zijn. Om sociale interacties tussen Nederlandse en internationale studenten te stimuleren en te faciliteren, organiseert de groep online bijeenkomsten, spelletjesavonden en wandelingen met andere studenten. 

Sjoerd Louwaars is onder de indruk van de bevindingen. Hij is directeur bij PLNT, het centrum voor innovatie en ondernemerschap in Leiden en daarmee de perfecte plek voor deze Honours Class. Hij moedigt de deelnemers ook aan om zich meer te betrekken in het onderzoeksproces: “Wetenschappers proberen zichzelf vaak buiten hun onderzoek te plaatsen, maar zelf meedoen aan de verandering die je teweeg wilt brengen is misschien nog effectiever dan het bestuderen hiervan.”

Tekst: Tamara Végh
Mail de redactie

Wat is PLNT Leiden?

Deze Master Honours Class van de Universiteit Leiden wordt aangeboden in samenwerking met PLNT, het Leidse centrum voor innovatie en ondernemerschap. Sjoerd Louwaars, directeur innovatie bij PLNT: "We stimuleren de regio door mensen, ideeën en uitdagingen aan elkaar te verbinden. Want waar werelden elkaar ontmoeten, volgt groei vanzelf."

Meer informatie over de filosofie en de projecten van PLNT vind je op plnt.nl

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.