Universiteit Leiden

nl en

Kennismakingsproject EUniWell op stoom

Het project ‘Discovery of the Entrepeurial Ecosystem of the EUniWell’s Consortium Members’ ontving een EUniWell Seed-subsidie. Sjoerd Louwaars, vertegenwoordiger van de Universiteit Leiden, vertelt over het project en de eerste resultaten.

EUniWell is, kort gezegd, een grensoverstijgend universitair samenwerkingsverband van studentondernemers, wetenschappers en ondersteunend personeel, dat zich ten doel stelt om welzijn van mensen te onderzoeken en te verbeteren. Bijvoorbeeld door middel van onderzoek en innovatieve startups. Om elkaar maximaal te kunnen versterken, moeten de leden van dat samenwerkingsverband elkaar wel eerst goed kennen: over welke middelen beschikken alle partners, hoe gaat iedereen te werk, waar ligt ieders kracht, met welke problemen worstelen leden?

Het doel van het project ‘Discovery of the Entrepeneurial Ecosystem of the EUniWell Consortium’s Members’ is om dit alles in kaart te brengen. Het project ontving een subsidie van 30.000 euro uit het EUniWell Seed Funding-programma. Sjoerd Louwaars, directeur van PLNT, is namens de Universiteit Leiden aangesloten bij het project. Hij vat de kracht van het project kernachtig samen: ‘Je zou misschien zeggen: we zijn allemaal universiteiten, dus we zijn allemaal min of meer hetzelfde. Maar we zijn stiekem ondertussen ook erg verschillend, wat gelukkig een mooie basis biedt voor innovatie. Op deze manier leggen we de fundering voor een goede en gezonde samenwerking.’

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Aanhaken op welzijn

Die samenwerking, vertelt Louwaars, haakt op zijn beurt weer aan bij het grotere doel van EUniWell: het verbeteren van het welzijn van mens en maatschappij. ‘EUniWell deelt de definitie van “welzijn” op in maatschappelijk welzijn, welzijn van studenten en onderzoekers, en welzijn van instituties. Als wij kennis en talent van de universiteit kunnen gebruiken om problemen op te lossen die spelen in de directe omgeving van de universiteit - bijvoorbeeld op gebied van gezondheid - dragen we bij aan maatschappelijk welzijn. Ook kan dit project bijdragen aan het welzijn van instituties door te zorgen voor directer contact tussen universiteiten en de samenleving. Hierdoor kan samenwerking tussen allerlei partijen makkelijker tot stand komen.’

Krachten en dilemma’s

Het project bestaat uit een drie fases: de zeven universiteiten leren elkaar eerst kennen via online introductiefilms. Daarna volgt een mini-conferentie voor startups die oplossingen rondom covid bedenken, om te zien hoe alle partijen van elkaar kunnen leren en wat ze elkaar kunnen bieden. De derde fase behelst een driedaags bezoek aan Leiden en Keulen, waarbij de partijen gericht gaan nadenken over het gezamenlijk uitwerken en indienen van Europese subsidieaanvragen voor projecten. De eerste fase is inmiddels nagenoeg afgerond. ‘Het valt me op dat we eigenlijk allemaal tegen dezelfde vraagstukken lijken op te lopen’, vertelt Louwaars. ‘Hoe vind je bijvoorbeeld, tussen alle studenten die deelnemen aan je programma’s, de juiste mensen en ideeën? Hoe vind je goede samenwerkingen? En hoe zorg je als organisatie, die vooral drijft op wetenschap, ook voor een goed carrièregericht programma voor je studenten? Alle sterke punten en dilemma’s gaan we nog op papier zetten. Wat ik mooi vind om te zien: alle betrokken partijen zijn heel actief, benieuwd naar elkaar, en we bouwen een vertrouwensband op. De relaties zijn al sterker geworden.’ Ook voor Louwaars persoonlijk, die studenten en de universiteit ondersteunt bij het ontwikkelen van vernieuwende initiatieven, brengt het project voordelen. ‘Het is erg interessant om te zien hoe andere universiteiten dat ondernemerschap oppakken, daar kan ik veel van leren.’

Over EUniWell

EUniWell is een alliantie van zeven universiteiten (Leiden, Birmingham, Keulen, Florence, Linneaus, Nantes en Semmelweis (Budapest)), die zich met elkaar hebben verbonden in de European University of Well-being. EUniWell biedt nieuwe, internationale mogelijkheden voor samenwerking en ontwikkeling aan studenten, onderzoekers, ondersteunend personeel en docenten. De zeven universiteiten willen laten zien dat diversiteit en het werken over disciplinaire en nationale grenzen heen de beste manier is om de uitdagingen op het gebied van het welzijn binnen de universiteit, in de samenleving en wereldwijd aan te pakken.

Het EUniWell Seed Funding Programme is bedoeld om onderzoekers, studenten, docenten en bestuurders van zeven universiteiten samen te brengen. In november 2021 bracht EUniWell een tweede call naar buiten. Lees hier meer over de toekenningen voor deze tweede call.

https://www.euniwell.eu/

Op langere termijn ziet Louwaars dit project ook als mogelijk middel voor Leiden om zich te ontwikkelen tot een ‘city of wellbeing’. De stad heeft heel veel potentieel en heel veel kennis, maar vaak zijn initiatieven nog versnipperd. Een blik van buiten, dus van de universiteiten die aangesloten zijn bij dit project, kan helpen om die initiatieven bij elkaar te brengen en te versterken.’

Over PLNT

PLNT Leiden is een centrum voor innovatie en ondernemerschap, dat onder meer een beginplek is voor jonge startups. Ook koppelt PLNT talentvolle studenten en jonge ondernemers aan maatschappelijke partners en bedrijfsleven. De Universiteit Leiden en Hogeschool Leiden en het MBO Rijnland zijn de onderwijs-partners van PLNT.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.