Universiteit Leiden

nl en

Op veldonderzoek in Leiden

Hoe ervaren bewoners van de Kooi hun wijk? Wat kunnen we doen tegen eenzaamheid? Ook in dit buitengewone collegejaar deden studenten op allerlei manieren onderzoek in Leiden. Op 14 juni presenteerden ze hun voorlopige bevindingen en aanbevelingen op een bijeenkomst van Leren met de Stad.

Voor veldonderzoek hoef je niet naar een ver oord af te reizen. In het project Leren met de Stad gaan studenten aan de slag in Leiden: ze doen onderzoek in volkswijken als de Kooi of lopen stage in een daklozenopvang. Samen met bewoners en maatschappelijke organisaties werken studenten aan maatschappelijke vraagstukken zoals eenzaamheid en duurzaamheid. ‘De stad wordt er beter, mooier en leuker van’, zegt Marieke van Haaren, projectmanager van Leren met de Stad, tijdens de aftrap van de bijeenkomst Presenteren met de Stad. En de studenten - van de universiteit, de hogeschool en het mbo - doen relevante ervaring op. Op locatie ontwikkelen ze vaardigheden, leren de maatschappij beter kennen en nemen die kennis weer mee terug naar het onderwijs. Hier een overzicht van de projecten van de universitaire studenten en (indien beschikbaar) de video’s die ze over hun project maakten. 

Langs de deuren in de Slaaghwijk

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Psychologiestudent Christiaan Pauw deed in samenwerking met woningcorporatie Portaal onderzoek naar de sociale draagkracht van huurders in de Slaaghwijk. In deze wijk zitten veel mensen zonder werk en niet iedereen kan zich goed redden of anderen helpen. Met door hem zelf ontwikkelde vragenlijsten ging Pauw langs de deuren. Hoe ervaren de bewoners hun omgeving en zijn ze bereid zich in te zetten voor een betere buurt? Pauw hoopt dat op basis van zijn onderzoek een meetinstrument ontwikkeld kan worden dat beter zicht biedt op het welzijn en de betrokkenheid van de bewoners.  

'Studenten maken samen met bewoners Leiden beter, mooier en leuker'

Antropologen in de Kooi

Een groep culturele antropologiestudenten peilde de behoefte van de bewoners in de Kooi: wat vinden zij van hun buurt en welke voorzieningen missen ze? De wijk kent de nodige problemen. Bewoners ervaren overlast van hangjongeren en zowel ouderen als sommige jongeren geven aan zich eenzaam te voelen. De antropologiestudenten kwamen na hun onderzoek met diverse aanbevelingen. Een goed buurtcentrum en meer activiteiten kunnen ervoor zorgen dat jongeren minder overlast veroorzaken. En ouderen kunnen gekoppeld kunnen worden aan buddy’s om hun leven wat socialer te maken. Bekijk de video van de studenten.

Onderzoek eenzaamheid onder studenten

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Ook menig student voelt zich alleen. Op initiatief van de denktank Stad en Student onderzochten studenten eenzaamheid onder medestudenten. Studenten die lid zijn van verenigingen kunnen er ook last van hebben, aldus Niels Zijdenbos. Soms hebben ze wel de nodige sociale contacten, maar missen ze diepgang. Omdat er nog altijd een zeker taboe op eenzaamheid rust, wil de denktank een campagne starten om het probleem bespreekbaar te maken. Daarnaast benadrukken de student-onderzoekers het belang van het beschikbaar blijven van  sportvoorzieningen in coronatijd.  

Onderzoek naar zelfredzaamheid jongeren

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Antropologiestudent Anaïs Feron onderzocht de ervaringen van dak-en thuislozen. Een half jaar lang volgde en begeleidde ze jongeren van de Leidse daklozenopvang Binnenvest. Ze wilde weten hoe persoonlijke ervaringen van de jongeren ertoe leiden of ze zelfredzaam zijn of niet. En of ze open staan voor hulpverlening. Het hangt vaak af van vertrouwen, in zichzelf en in anderen, aldus Feron.  

Onderzoek naar soep als bindmiddel

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Leiden-Noord was het werkterrein van antropologiestudent Marleen Kop. Gedurende twee maanden hielp ze een sociaal team in Leiden-Noord dat één keer per week een gratis soepmiddag voor de buurt organiseert. Kop hielp met soep maken en daarnaast maakte ze ook veel foto’s en een video om het project onder de aandacht te brengen. 

De impact van corona in kunst gevat

Hoe is het Leiden vergaan in tijden van corona? Wat is de sociale impact van maatregelen als 1, 5 meter afstand houden en mondkapjes dragen? Dat onderzocht een groep honoursstudenten onder leiding van hoogleraar Rechtssociologie Maartje van der Woude. In samenwerking met kunstenaarsplatform Liquid Society wordt aan de hand van hun bevindingen een kunstwerk gemaakt dat in Leiden-Noord komt te staan.  

Ouderschap in de Mors

Antropologiestudent Dirkje Baris ging op veldonderzoek in de Mors. Daar onderzocht ze hoe ouders met een migratie-achtergrond van welzijnsorganisaties meer leren over weerbaar opvoeden in Nederland. Daarnaast gaf ze ook zelf een training aan deze doelgroep over de verschillen tussen jongens en meisjes. Dankzij die ervaring kwam ze veel meer te weten over wat er werkelijk leeft, aldus een enthousiaste Baris. Bekijk haar video.

Tekst: Linda van Putten

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.