Universiteit Leiden

nl en

Verrassende producties op het Humanities Lab Filmfestival

Humor, wetenschap en creativiteit. Tijdens het Humanities Lab Filmfestival kwam het allemaal samen in de korte films die studenten van het Honours College Geesteswetenschappen de afgelopen weken maakten. “Samenwerken met mensen van een andere studie werkt inspirerend.”

Het Filmfestival maakt deel uit van het Humanities Lab, het facultaire honoursprogramma van de Geesteswetenschappen. In het Humanities Lab werken studenten van verschillende studies en nationaliteiten samen aan uitdagende maatschappelijke kwesties. “Het is de bedoeling van deze cursus om studenten samen te brengen”, zegt hoogleraar Jan Sleutels, die het festival organiseert.

De afgelopen weken hielden de deelnemers zich bezig met de vraag hoe digitalisering de geesteswetenschappen beïnvloedt, en maakten zij hier een film over. Vandaag, tijdens het Humanities Lab Filmfestival, zijn alle eindproducties te bekijken. Na afloop is het aan de studenten om te bepalen welke productie heeft gewonnen. Met een afsluitende borrel belooft het een feestelijke aangelegenheid te worden, die dit jaar voor het eerst fysiek plaatsvindt.

Van documentaire tot talkshow

Vorig jaar, toen het festival online gehouden werd, was de invloed van digitalisering op de geesteswetenschappen ook al het thema. In de tijd van online onderwijs was dit onderwerp zeer relevant, maar dit jaar blijkt het opnieuw actueel. De studenten weten in totaal dan ook elf films te maken, waarin zij verschillende visies op deze kwestie geven.

Zo gaat het in The Tok Show over de rol van sociale media in de toegang tot informatie en belicht An Enlightened Rijks de inclusieve mogelijkheden van digitalisering voor mensen met een beperking. “Het is verrassend om te zien wat studenten bedenken”, zegt Jan Sleutels trots, “en ik geniet van de creativiteit en humor die ze hebben gebruikt in hun producties.”

Ook de studenten zelf vermaken zich tijdens het festival. Het interdisciplinaire karakter van het vak heeft volgens hen veel verrassende producties opgeleverd: “Het samenwerken met mensen van een andere studie of faculteit werkt inspirerend”, vertellen student-ambassadeurs Chiara en Nora.

Dit jaar kon het filmfestival voor het eerst fysiek plaatsvinden.

Terechte winnaar

Na drie tussentijdse stemrondes is het tijd voor de finale. Aan Jan Sleutels de eer om geheel in thema de virtuele publieksprijs uit te reiken. Dit jaar gaat die naar de satirische informatieve documentaire The Disappearance of Het Binnenhof. In deze film laten de groepsleden, ieder in een andere taal, op humoristische wijze zien hoe nieuwsmedia het mysterieuze verdwijnen van de politieke macht in Nederland interpreteren en framen.

Volgens Jan Sleutels hebben de makers creatief gebruik gemaakt van de verschillende nationaliteiten van alle teamleden. Zo wordt met de winnaar dan ook het doel bereikt: het Humanities Lab Filmfestival brengt samen, en dit jaar voor het eerst gelukkig ook fysiek.

(Tekst: Elodie Harreman)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.