Universiteit Leiden

nl en

Monitor mentale gezondheid studenten Leiden vraagt om nog meer actie

Uit onderzoek van het RIVM bleek vorige maand dat ruim de helft van de studenten in het hoger beroepsonderwijs en op de universiteit psychische klachten en emotionele uitputtingsklachten ervaart en dat een kwart kampt met levensmoeheid. Veel studenten ervaren stress, prestatiedruk en slaapproblemen. Naast landelijke resultaten zijn nu ook de onderzoeksresultaten over de studenten van Universiteit Leiden gepubliceerd. Deze laten eenzelfde beeld zien als de landelijke resultaten.

De universiteit vindt het mentale welzijn van haar studenten belangrijk en probeert hen te ondersteunen met initiatieven zoals student support groups, workshops op het gebied van mentaal welzijn, de Student Well-being Week en het aanpakken van stress en uitstelgedrag. Daarnaast zijn er het afgelopen jaar meer studentenpsychologen aangetrokken om studenten met licht psychische klachten te ondersteunen. Studenten kunnen ook, op een zelf uitgekozen moment, een van de Caring Universities’ e-health programma’s volgen. Hier kunnen zij verschillende soorten life skills verder ontwikkelen.

Herkennen overmatig middelengebruik

Het onderzoek laat ook zien dat overmatig gamen of middelengebruik (alcohol, drugs, tabak of concentratieverhogende middelen zoals Ritalin) in sommige gevallen een signaal is voor bijvoorbeeld studiestress of zorgen over studieschuld. Rond de zomer van 2022 presenteert de universiteit een alcohol- en middelenpreventiebeleid. Hierin is aandacht voor het versterken van mentale gezondheidsvaardigheden zoals het herkennen van risicosignalen voor frequent of risicovol middelengebruik, openheid hierover, het zoeken van hulp en omgaan met stigma.

Contact met andere studenten

Contact met andere studenten is tijdens de coronapandemie lastig gebleken, maar wel heel waardevol. Daarom organiseert de universiteit de komende weken de UL Winter weeks: verschillende activiteiten rond de feestdagen, speciaal voor (internationale) studenten die in verbinding willen blijven met medestudenten. Daarnaast kunnen studenten via de Uni-Life app gemakkelijk verschillende activiteiten en communities (groepen studenten die dezelfde interesses delen) vinden.

Deskundigheidsbevordering medewerkers

Naast het aanbod voor studenten zet de universiteit ook in op het netwerk van studieadviseurs, mentoren en studie- en studentenverenigingen rondom een student om zo vroeg mogelijk de juiste hulp te kunnen bieden. De universiteit traint deze medewerkers zodat zij het herkennen als een student vastloopt en hem naar de juiste plek kunnen doorverwijzen. Zo wordt er op 15 maart 2022 een medewerkerssymposium studentenwelzijn georganiseerd. Daarnaast is de universiteit bezig om een duidelijke routekaart te maken, zowel binnen als buiten de universiteit, zodat iedere student weet waar hij de juiste hulp kan vinden.

Uitbreiding hulpaanbod

Komend jaar wil de universiteit een duidelijke visie ontwikkelen op studentenwelzijn. Stressoren waarop de universiteit zelf invloed heeft, worden daarbij in kaart gebracht. Universiteit Leiden wil nog meer gaan investeren in het verbeteren van de mentale gezondheid onder studenten en zet onder meer in op uitbreiding van het preventieve hulpaanbod voor studenten. Denk hierbij aan trainingen en workshops op het gebied van prestatiedruk en eenzaamheid. Dit sluit aan bij het doel om, samen met studenten, sociale verbinding te stimuleren.

Alle initiatieven worden in samenspraak met studenten vormgegeven. Heb je ideeën of wil je hierover meedenken? Neem dan contact op met studentwellbeing@sea.leidenuniv.nl.

Foto: Monique Shaw

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.