Universiteit Leiden

nl en

Gastcollege over situatie in Oekraïne en Taiwan druk bezocht

Tijdens het gastcollege op 9 februari jl. gingen Jaap de Hoop Scheffer, Rob de Wijk en Frans Osinga dieper in op de situatie in Oekraïne en Taiwan.

De crisis in Oost-Oekraïne en de toenemende spanningen omtrent Taiwan geven duidelijk de uitdagingen weer waarmee het Westen geconfronteerd wordt in hun pogingen om agressie te ontmoedigen in het nieuwe tijdperk waarin ontmoedigingsstrategieën de belangrijkste hoofdlijnen zijn. In dit gastcollege werd een analyse gemaakt van de huidige complexe ontmoedigingspolitiek. Ook werd er dieper ingegaan op de gevolgen voor het veiligheids- en defensiebeleid in Europa. Het gastcollege was getiteld ‘Deterrence in the era of Great Power Competition’ en werd bezocht door 600 personen.

Voor een verslag van het college verwijzen wij u naar de Engelstalige website

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.