Universiteit Leiden

nl en

Universitaire verkiezingen: studentenpartijen stellen zich voor

Een betere aansluiting op de arbeidsmarkt, diversiteit, kwaliteit van onderwijs, studentenwelzijn en gratis koffie. Voor al deze punten maken de studentenpartijen die meedoen aan de universitaire verkiezingen zich hard. De lijsttrekkers stellen zichzelf en hun partij kort voor. Stem tussen 9 mei en 13 mei wie jou als student vertegenwoordigt in de Universiteitsraad en jouw Faculteitsraad.

De medezeggenschap van de Universiteit Leiden praat op universitair niveau mee in de Universiteitsraad en op facultair niveau in de faculteitsraden. De Universiteitsraad volgt het College van Bestuur kritisch, geeft gevraagd en ongevraagd advies en beslist mee over belangrijke onderwerpen. Iedereen die op de verkiezingsdatum als student staat ingeschreven bij de Universiteit Leiden mag stemmen.

Dit jaar doen zeven studentenpartijen mee aan de universitaire verkiezingen. Als student stem je dit jaar voor de Universiteitsraad en je faculteitsraad. Niet elke partij heeft kandidaten voor iedere faculteitsraad. Wie er voor jouw faculteit verkiesbaar zijn, lees je op de verkiezingswebsite.

Ella Picavet, DSP The Hague

DSP The Hague

Lijsttrekker: Ella Picavet

De Democratische Studenten Partij - Den Haag is een partij die er altijd naar heeft gestreefd om de stemmen van onze medestudenten actief en op een respectvolle manier te vertegenwoordigen, met de ambitie om hun hoop en zorgen te adresseren. Wij zijn een partij die niet bang is om kritisch met het bestuur om te gaan, de mening van onze collega's te verkondigen en vraagstukken als diversiteit, inclusiviteit en studentenwelzijn aan te pakken. Een streven dat stevig verankerd is in onze overtuiging dat iedereen een stem heeft waarnaar moet worden geluisterd, die moet worden gerespecteerd en vertegenwoordigd. Een stem voor DSP is een stem voor inclusiviteit!

Website DSP The Hague
Instagram DSP The Hague

Joanne Sloof, CSL

CSL

Lijsttrekker: Joanne Sloof

Ik ben Joanne Sloof, namens CSL de lijsttrekker voor de Universiteitsraad. We maken ons sterk voor jouw welzijn en hulp bij studieproblemen. We komen op voor een veilig digitaal onderwijsklimaat en pleiten voor een betere aansluiting van de arbeidsmarkt waarbij jouw talenten zo goed mogelijk worden ontplooid. Zo pleiten we voor kleinschaliger onderwijs, het uitbreiden van flexstuderen, meer aandacht voor jouw arbeidsmarktvoorbereiding in je laatste studiejaar én interdisciplinair onderwijs. Samen komen we als studenten op voor ons welzijn, een universiteit die denkt aan jouw toekomst en de onderwijskwaliteit waar we recht op hebben. Stem CSL: voor jouw toekomst!

Website CSL
CSL op Instagram

Bas Knapp, LSP

LSP

Lijsttrekker: Bas Knapp

Tijdens de universitaire verkiezingen kunnen studenten hun stempel drukken op het reilen en zeilen van onze mooie universiteit. Of het nu gaat over studiefaciliteiten, over hoe we onze gebouwen verduurzamen, hoe we de kwaliteit van het onderwijs verbeteren of het rijke studentenleven stimuleren: de kans is groot dat de universiteitsraad en/of de faculteitsraden daarover meepraten én meebeslissen. LSP is de nieuwste, snelst groeiende en grootste studentenpartij van Leiden. Ons motto is: je studententijd is veel meer dan studeren. Voor die gedachte maken wij ons sterk! Vragen of suggesties? Contact ons via de socials.

Website LSP
Instagram LSP

Jeppe Bandringa, LVS

LVS

Lijsttrekker: Jeppe Bandringa

LVS maakt zich sterk voor iedere student, ook internationale studenten. Wij staan voor inclusie, diversiteit en een scherpe, kritische kijk op de universiteit. Het welzijn van studenten, een plek waar iedereen zich thuis kan voelen, en een omgeving waar we als studenten met respect behandeld en betrokken worden, zijn voor mij prioriteit. Dat betekent dat we studenten gelijkwaardig behandelen, inclusief omgaan met studenten met andere behoeften en overtuigingen, of studenten die geen Nederlands spreken. En dat we bij beleid kijken naar de impact op onze (mentale) gezondheid, werkdruk, en welzijn als student. Stem daarom bij de verkiezingen op LVS!

Website LVS
Instagram LVS

Bram Leferink op Reinink, ONS Leiden

ONS Leiden

Lijsttrekker: Bram Leferink op Reinink

ONS is de groene partij voor de actieve student. Je studententijd is een tijd waarin je je op alle vlakken moet kunnen ontwikkelen. De universiteit waar ONS voor staat, is een universiteit die excellent onderwijs en onderzoek aflevert, die zich bekommert om jouw persoonlijke ontwikkeling en welzijn, die hart heeft voor het Leidse verenigingsleven, die zorgt voor goede arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers en die een bijdrage levert aan de maatschappij. Kortom, een ambitieuze universiteit van wereldklasse. Kun jij je vinden in deze visie? Stem dan op ONS!

Website ONS Leiden
Instagram ONS Leiden

Omar Ghaly, Belang van Omar

Belang van Omar

Lijsttrekker: Omar Ghaly

Een frisse wind waait door de universitaire politiek. Nieuw elan! Belang van Omar, voor mezelf, omdat iemand het moet doen. Er is maar één partij voor de student die het niets kan schelen, één partij voor de student die het allemaal wel best vindt, één partij voor de student die kan genieten van ordinair populisme. En wie weet, misschien is het Belang van Omar wel je eigen belang? Wil je gratis koffie? Wil je voetbal kijken in universiteitsgebouwen? Wil je fastfood halen in het Lipsius restaurant? Stem dan op mij, niet dat ik dit vanuit de UR of FR kan veranderen maar ik doe tijdens de campagne graag alsof.

Rebekka van Beek, PBMS

PBMS

Lijsttrekker: Rebekka van Beek

Voor en door studenten, zo hoort medezeggenschap te zijn. Als Partij voor Bèta en Medische Studenten (PBMS) willen wij dat elke faculteit/opleiding structureel vertegenwoordigd is. Daarnaast vinden wij als partij met bèta’s en medici adequate studiefaciliteiten, studentenwelzijn en studievrijheid zeer belangrijk. De universiteit moet de studeerbaarheid en excelleren bevorderen. Ze moet studiedruk onder de loep nemen, onnodige (bureaucratische) stressoren wegnemen en studenten die meer willen faciliteren om dat te bereiken. Dus, stem @pbms_leiden!

Website PBMS
Instagram PBMS

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.