Universiteit Leiden

nl en

Universiteit Leiden ondertekent Verklaring Studentenwelzijn

Samen met vier andere partijen heeft de Universiteit Leiden een verklaring getekend waarin afgesproken wordt om het welzijn van studenten in Leiden te verbeteren. De zogenoemde Verklaring Studentenwelzijn werd op 5 april, tijdens het Leidsch Besturendiner, officieel bekrachtigd.

Naast de Universiteit Leiden werd de verklaring ondertekend door de Gemeente Leiden, de Hogeschool Leiden, de Plaatselijke Kamer van Verenigingen (PKvV) en het Studieverenigingen Overleg Platform (SToP). 

Corona en prestatiedruk

Tot de samenwerking op het gebied van studentenwelzijn is besloten omdat welzijn in de breedste zin van het woord onder druk staat. De coronacrisis, de ervaren prestatiedruk in het onderwijs, de veranderende maatschappij en de druk van sociale media: er is aandacht nodig voor het welzijn van studenten.

In Leiden willen de vijf partijen zich gezamenlijk inspannen om de negatieve trend te doorbreken en het welzijn van studenten over de hele linie te bevorderen. Daarbij is zowel aandacht voor het oplossen van problemen en knelpunten, als voor de preventie. Alle vijf de partijen houden zich al bezig met studentenwelzijn, vanuit hun eigen organisatie. Zo kunnen studenten van de Universiteit Leiden workshops volgen, maar kunnen ze ook professionele hulp krijgen.

Door nu ook samen op te trekken kunnen ervaringen worden uitgewisseld en best practices gedeeld worden. Tot aan de zomer wordt er gewerkt aan een actieplan. Geinteresseerde partijen kunnen aansluiten bij het initiatief.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.