Universiteit Leiden

nl en

‘Hoe kun je een organisatie leiden als je jezelf nog niet kent?’

Hoe breng je goed leiderschap in de praktijk? Die vraag staat centraal in de inspiratieseminars van het LLP, waarin hooggeplaatste gastsprekers hun inzichten delen. De boodschap van een seminar begin mei: “Blijf naar elkaar luisteren.”

Langzaam druppelen de studenten van het Leiden Leadership Programme (LLP) binnen op de Oude Sterrewacht. Eerder in het programma hebben zij hun eigen en andermans talenten ontdekt en leiderschap vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Hierin stonden sensitiviteit voor jezelf, de ander en de organisatie centraal. Vandaag leren de studenten deze lessen in de praktijk te brengen in een inspiratieseminar van Hicham Khalidi, directeur van de Jan van Eyck Academie, en Jacqueline Smit, die leiderschapsfuncties vervulde bij onder meer Radio 538, Talpa en Microsoft.

Hicham Khalidi: 'Sta stil bij wie je bent'

Normen en waarden

Het eerste deel van het inspiratieseminar legt een mooie brug naar ‘sensitiviteit voor jezelf’, met een persoonlijk verhaal van Khalidi over zijn zoektocht naar zichzelf in Marokko: “Hoe kun je een organisatie leiden als je jezelf nog niet kent? Sta eerst stil bij wie jij bent.” Khalidi leert de studenten dat bij leidinggeven hun eigen normen en waarden een rol spelen. Zelf probeert hij als directeur waarden als eerlijkheid en verantwoordelijkheid te verankeren in zijn organisatie.

Daarbij is ook de sensitiviteit voor anderen van belang, weten de LLP-deelnemers. Zo neemt een eerlijke leider geen beslissingen zonder eerst in dialoog te gaan, vindt Life Science & Technology-student Maxim van Delft: “Probeer in een conflict de ander eerst te begrijpen om te zien of je een compromis kunt vinden.” Mede-LLP’er Sahar Ansari (Middle-Eastern Studies) is het daarmee eens. “Er zijn altijd meerdere waarheden.”

Jacqueline Smit: "Alle feedback is belangrijk"

Omarmen van tegengeluid

De tweede gastspreker, Jacqueline Smit, vertelt over haar ervaringen als zakenvrouw in een mannenwereld. Kritische vragen van studenten over gevoelige onderwerpen, zoals crises en conflicten bij haar vorige werkgevers, gaat ze daarbij niet uit de weg. De belangrijkste les die ze wil meegeven: “Blijf naar elkaar luisteren. Voor je gaat handelen is alle feedback belangrijk.” 

Student Jiahe Wang (Geneeskunde) is onder de indruk van Smits actieve aanpak: “Het omarmen van tegengeluiden is mij het meest bijgebleven, want anders kom je deze geluiden later weer tegen. Maar als je goed luistert, kun je van daaruit samen weer verder.”

Tekst: Naadiyah Jagga
Foto's: Eric van den Bandt

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.