Universiteit Leiden

nl en

De Nationale Studenten Enquête toont tevreden Leidse studenten

Uit de eerste resultaten van de Nationale Studenten Enquête (NSE) blijkt dat Leidse studenten nog altijd tevreden zijn over hun opleiding. Gemiddeld genomen zijn ze zelfs iets tevredener dan in 2021. Ook de tevredenheid met hun docenten en de studiebegeleiding is toegenomen ten opzichte van 2021.

Lagere respons dan in 2021, maar hoger dan landelijk gemiddelde

De NSE2022 werd begin 2022 afgenomen. 12.351 Leidse studenten vulden de enquête in: een responspercentage van 36%. Daarmee ligt de respons wat lager dan vorig jaar, toen 45% van de studenten de NSE invulden. Wel is de respons weer hoger dan het landelijk gemiddelde – van alle 860.185 studenten in Nederland die uitgenodigd werden om deel te nemen aan de enquête, vulde 30% het in. Studenten van de Universiteit Leiden konden tussen 21 januari en 13 maart 2022 de enquête invullen.

Leidse studenten weer zeer positief over hun docenten

Gemiddeld waarderen Leidse studenten hun opleiding met een 3,85 op een schaal van 5. Dat is iets hoger dan in 2021, toen het gemiddelde cijfer een 3,82 bedroeg. Ook de tevredenheid over de sfeer op de opleiding is gestegen ten opzichte van vorig jaar. In 2022 beoordelen studenten deze met een 4,01 ten opzichte van een gemiddelde score van 3,88 in 2021. De totaalscores voor de zes kernthema’s liggen tussen de 3,24 en 3,92. Deze kernthema’s zijn: inhoud en opzet; aansluiting beroepspraktijk/beroepsloopbaan; docenten; studiebegeleiding; toetsing en beoordeling; en betrokkenheid en contact.

Leidse studenten zijn nog steeds positief over hun docenten. De score voor tevredenheid wat betreft docenten ligt hoger dan in 2021 en is net als vorig jaar ook hoger dan het landelijk gemiddelde. Leidse studenten zijn onder meer positief over de didactische vaardigheden van hun docenten en de begeleiding die zij bieden. Ook vinden ze hun docenten inspirerend. Tevens is de tevredenheid met de studiebegeleiding toegenomen ten opzichte van 2021. Net als in voorgaande jaren blijven de gemiddelde scores voor een aantal van de zes kernthema’s iets achter bij de landelijke gemiddelde tevredenheid. Uiteraard blijft de universiteit hard werken aan deze thema’s.

Aandacht voor arbeidsmarktvoorbereiding

De inspanningen in het kader van arbeidsmarktvoorbereiding zijn niet onopgemerkt gebleven. Waar studenten het thema ‘De voorbereiding op de beroepsloopbaan’ in 2021 nog met een 3,24 gemiddeld beoordeelden, is die score in 2022 gestegen naar 3,29. Dit lijkt erop te wijzen dat er een goede weg is ingeslagen wat betreft arbeidsmarktvoorbereiding. De komende jaren werkt de universiteit hieraan verder, bijvoorbeeld door vaardigheden in het onderwijs beter zichtbaar te maken. Werkgevers hechten veel waarde aan de vaardigheden van afgestudeerden. Studenten bewust maken van de vaardigheden die ze ontwikkelen, draagt zo bij aan de voorbereiding op hun beroepsloopbaan.

Opvolging resultaten per faculteit en opleiding

De komende tijd worden de resultaten verder opgesplitst en verspreid naar de faculteiten en opleidingen. Opleidingscommissies spelen een belangrijke rol in de evaluatie van de resultaten op opleidingsniveau en het doen van eventuele adviezen. De uitkomsten worden vervolgens door facultaire kwaliteitszorgmedewerkers geanalyseerd en voorbereid voor de opleidingen. De resultaten zijn straks te zien via het Onderwijsdashboard. Via jouw faculteit en opleiding zul je de komende tijd horen welke (verbeter)punten er uit de NSE voor jouw opleiding naar voren zijn gekomen en hoe aandachtspunten zullen worden opgepakt.

Meer weten?

Bekijk alle scores van de NSE kernthema’s van de Universiteit Leiden en het landelijk wo-gemiddelde in de Factsheets bij dit bericht (rechts), of zoek op hoe jouw opleiding is beoordeeld via het NSE Dashboard.

Voor de verbetering van het onderwijs is de NSE niet het enige instrument. Ook wordt er gebruik gemaakt van cursus- en programmaevaluaties en natuurlijk signalen vanuit de medezeggenschap. Met al deze hulpmiddelen wordt bekeken wat er goed gaat binnen het onderwijs, en waar nog meer aandacht aan geschonken kan worden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.