Universiteit Leiden

nl en

Social Science Lab: denktanks die doen

In juni vond het Final Festival plaats, het afsluitende evenement van het ‘Social Science Lab’. Nieuwe deelnemers van Honours College Science and Society presenteerden hun oplossing voor een actueel maatschappelijk probleem.

Het doel van het ‘Social Science Lab’ is om honoursstudenten te leren hoe ze complexe maatschappelijke problemen interdisciplinair kunnen oplossen. Eerst werd aandacht besteed aan de studenten zelf en hun rol binnen een (onderzoeks)project. Tijdens verschillende sessies reflecteerden ze op hun persoonlijke motieven, passies en kwaliteiten.

Hierna kregen de deelnemers colleges van verschillende experts over grote maatschappelijke problemen. In de vorm van kleine denktanks verzamelden ze vervolgens informatie en standpunten van academici, actiegroepen en beleidsmakers over een zelfgekozen thema. Op basis hiervan ontwikkelden ze een interventieplan, waar belanghebbenden direct mee aan de slag kunnen.

Langere pauzes of workshops?

Tijdens de presentatieavond kwam een enorme verscheidenheid aan thema’s aan bod, die vaak voortkwamen uit persoonlijke ervaringen van studenten. Zo hield één van de groepjes een pleidooi over de hoge kosten van openbaar vervoer, terwijl een ander groepje zich richtte op een gebrek aan studiefinanciering voor internationale studenten.

Ondanks de diversiteit waren er ook thema’s die erg leefden onder de deelnemers en vaker terugkwamen. Zo bespraken meerdere denktanks een toename in eenzaamheid onder jongeren en ouderen. Ook een gebrek aan gezond eten bleek volgens veel deelnemers nog een te groot probleem. Over hoe dit opgelost kan worden waren dan wel verschillende meningen, variërend van langere pauzes tot maandelijkse workshops over gezond eten.

Verschillende disciplines

Voor student B’Elanna van Damme (19, International Relations and Organisations) was de multidisciplinariteit een van de grootste voordelen van de cursus. ‘Doordat veel vakgebieden en onderwerpen langskomen, heb je snel een idee wat je wel en niet aanspreekt.’ Ook dat de studenten afkomstig zijn uit verschillende opleidingen sprak haar aan, want een psycholoog kijkt anders naar een probleem dan een politicoloog.

De denktank van B’Elanna, ‘The Commission for Society Reform’, kwam met een plan om het bureaucratische systeem van de universiteit te verbeteren. Studenten met achterliggende klachten, zoals hartproblemen, moeten vaak veel papierwerk inleveren om uitstel van deadlines te krijgen, legt B’Elanna uit. ‘Dit is veel werk, want zeker voor internationale studenten is een medische verklaring lastig te krijgen.’ Door docenten eerder te betrekken bij dit soort procedures kunnen veel stappen worden overgeslagen, denken de initiatiefnemers.

Niet denken maar doen

Toch gaat het vak in essentie niet om het oplossen van een probleem, maar om de ontwikkeling die de studenten doormaken. Deelnemers leren zichzelf beter kennen en ontdekken wat hun kwaliteiten zijn. Na afloop worden ze dan ook aangemoedigd om de opgedane kennis toe te passen tijdens de rest van hun studietijd. Ook voor B’Elanna is dit belangrijk: ‘Je moet er niet alleen over nadenken, maar er ook wat mee doen.’

Tekst: Robin Buijs
Foto’s: Buro JP

Over deze honourstrack
Het ‘Social Science Lab’ is onderdeel van het Honours College Science and Society van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Deze track richt zich op drie thema’s:

  1. Sustainability & Health
  2. Adults and Children in a Polarising World 
  3. Human Aspects of Digitalisation and Robotisation

Na de brede introductie die deze cursus heeft geboden, kunnen studenten een richting kiezen en hun programma de komende twee jaar zelf vormgeven.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.