Universiteit Leiden

nl en

Vernieuwd LLP trapt af: ‘Reflectie is het begin van vooruitgang’

‘Werken aan jouw leiderschap begint vanavond’, zegt docent Sandra Groeneveld tijdens de introductiebijeenkomst van het Leiden Leadership Programme. Het programma is dit jaar vernieuwd, en de studenten zijn er klaar voor: ‘Ik hoop bij het LLP mezelf te leren kennen.’

In de Cleveringazaal van het Kamerlingh Onnes Gebouw zitten 150 Nederlandse en internationale masterstudenten van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit Rotterdam, die geselecteerd zijn om dit jaar extracurriculair het Leiden Leadership Programme te volgen. Na een korte introductie vraagt LLP-docent Ben Kuipers de studenten via Mentimeter hoe zij naar leiderschap kijken.

Doorgeefmicrofoon

De eerste vraag is wie zichzelf als leider, als volger of als beide ziet. De studenten geven de microfoon door van de ene kant naar de andere kant om hun antwoorden toe te lichten. Een student vertelt: ‘In elke situatie kan ik een andere rol hebben; dat is afhankelijk van de context en ook van de expertise die je hebt.’

Wat zijn karakteristieken van goede leiders? Iedereen typt één woord in, dat levert op de beamer een kleurrijk woordweb op. Integriteit is het grootst geprojecteerd. Daarnaast zijn ook visie, verantwoordelijkheid, betrouwbaarheid, inspiratie, charisma, empathie en luisteraar in de ogen van de studenten belangrijk. Leiderschap, geeft een student aan, gaat immers niet alleen over jou: leiderschap is groter dan jezelf.

Verwachtingen van leiders

Rush (29), masterstudent Political Philosophy, ziet dat ook zo. Ze is enthousiast om het LLP nu te volgen, omdat ze denkt dat leiderschap post-pandamic is veranderd: ‘Er is ongetwijfeld een paradigmaverschuiving geweest van wat mensen van een leider verwachten. Daar wil ik over leren.’ Naast deze maatschappelijke beweegreden heeft ze een persoonlijk doel: ‘Ik wil hier graag nieuwe mensen leren kennen, het liefst mensen die het tegenovergestelde zijn van de introverte nerdy student die ik ben.’

Ben Kuipers vertelt dat leiderschap in de wetenschappelijke literatuur op verschillende manieren wordt benaderd: onder andere als persoonskenmerk, als gedrag, als relatie, als proces en als perceptie. Verschillende leiderschapstheorieën, elk met hun eigen invalshoek, komen aan bod in de hoorcolleges en het Leiden Leadership Lab. ‘Leiderschap als persoonskenmerk’ focust bijvoorbeeld op wat iemand een leider maakt, terwijl ‘leiderschap als relatie’ zich vooral richt op de interactie tussen leiders en volgers, want zonder volgerschap immers ook geen leiderschap.

Wetenschap en maatschappij

Meer interdisciplinaire wetenschappelijke inhoud is onderdeel van het nieuwe programma. Sandra Groeneveld vertelt hoe deze reeks hoorcolleges, de zogenoemde LLP Essentials, de studenten cognitief uitdaagt. De sessies gaan bijvoorbeeld over gender en leiderschap, leiderschap in het verleden en publiek leiderschap. Docenten komen van verschillende faculteiten en er staat ook een gastles van luitenant-generaal Elanor Boekholt-O'Sullivan van het Ministerie van Defensie op het programma.

Ook nieuw aan het programma is meer keuzevrijheid in de Electives, Leadership Labs en vaardigheidstrainingen. In de Labs werken studenten in groepjes aan een maatschappelijke casus van een partnerorganisatie. Daarnaast zijn er trainingen. De algemene vaardigheidstrainingen volgt iedereen, terwijl specifieke vaardigheden worden getraind als onderdeel van de Electives. Daarvan kunnen studenten de onderdelen kiezen die bij hun persoonlijke doelen passen.

De eerste indruk

Sietske (23), master in Management aan de Erasmus Universiteit, verheugt zich op de interessante hoorcolleges en de teamprojecten. ‘Ik ben ambitieus, en daarvoor is het nodig om jezelf goed te kennen. Dat kan ik hopelijk bij het LLP leren. Ik heb vanavond al een beetje informatie gekregen over leiderschap, maar had er wel meteen in willen duiken.’

Ook Dayant (25), master International Relations, had nu al de diepte in gewild. Desondanks is zijn indruk van de avond goed. ‘Wat ik meeneem, is dat reflectie breed is. Sandra Groeneveld vertelde dat reflectie het begin van vooruitgang is, dat inspireerde mij om het LLP te volgen. En die reflectie begint nu al door mezelf doelen te stellen voor komend jaar.’

Tekst: Femke van de Griendt
Foto's: Eric van den Bandt

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.