Universiteit Leiden

nl en

YounginLeiden helpt jongeren meer grip te krijgen op hun leven

Een overzichtelijk aanbod van hulpverleners, een zelftest die je welzijn peilt en adviezen over het vinden van een kamer. YounginLeiden.nl helpt studenten en andere jongeren letterlijk en figuurlijk op weg. Waarom is deze site hard nodig?

Vaak speelt er een combinatie van problemen: zorgen over geld, huisvesting en eenzaamheid 

‘Veel jongeren hebben het niet makkelijk. Ze worstelen bijvoorbeeld met hun studie en mentale problemen’, zegt projectmanager Jaap Valkenburg van de gemeente Leiden. Hij verwijst naar de recent verschenen landelijke monitor Mentale Gezondheid en Middelengebruik van het RIVM. Het aantal studenten met angst- en stressklachten daalde gelukkig iets ten opzichte van coronajaar 2021, maar nog altijd heeft ongeveer de helft last van psychische problemen.

YounginLeiden.nl is een initiatief van de Gemeente Leiden in samenwerking met geneeskundestudenten en zorg- en welzijnspartners zoals Rijn en Duin en Zorg & Zekerheid.

De website geeft informatie en adviezen en verwijst door naar relevante instanties over al die belangrijke pijlers: fysieke en mentale gezondheid, zelfzorg en levensgeluk, zingeving, veiligheid en wonen, sociale relaties, studie, geld en loopbaan. De tweetalige site kwam tot stand met hulp van een groep Leidse geneeskundestudenten. Student Sjoerd de Vreeze was een van de deelnemers. ‘Ieder jaar organiseert de faculteit Geneeskunde met het samenwerkingsverband Leren met de stad een tweedaagse Master Mind Challenge waarin studenten meedenken over een maatschappelijk vraagstuk. De gemeente legde ons het concept van de website voor met de vraag hoe wij daar als studenten en jongeren naar keken’, aldus De Vreeze.

Leefstijlroer

Wat was hun inbreng? ‘We keken of de informatie aansluit bij jongeren en studenten en of deze aanspreekt. Binnen geneeskunde hanteren we het begrip leefstijlroer, legt De Vreeze uit. ‘Dat staat voor het vermogen je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven. Als meerdere aspecten niet goed gaan, ontstaan er klachten. Voor veel jongeren is het lastig om hulp te krijgen omdat informatie vaak zo versnipperd is. Deze site geeft aan welke opties er binnen de gemeente zijn om de pijlers binnen je leefstijlroer te verbeteren.’

De website heeft ook een sectie voor professionals die op zoek zijn naar overzicht

Informatie voor professionals

De onlangs gelanceerde website wordt telkens aangevuld met nieuwe informatie, vertelt Valkenburg. Als lezers relevante partners of informatie missen, kunnen ze contact opnemen met het team van YounginLeidenOok professionals als zorgverleners hebben veel behoefte aan heldere en overzichtelijke informatie. Voor zichzelf en om jongeren door te verwijzen, aldus Valkenburg en De Vreeze. Daarom heeft YounginLeiden voor professionals een aparte sectie met een overzicht van zorgpartners zoals wijkteams, gezondheidszorg of drugspreventie.

De Vreeze kijkt terug op een heel leerzame samenwerking. ‘Binnen geneeskunde zijn de medische protocollen leidend. Voor dit project moesten we juist creatieve oplossingen bedenken. Zo dacht mijn groepje na over het op een opvallende manier onder de aandacht brengen van deze site. Dat kan bijvoorbeeld via pakkende posts op social media en er een nieuwe jaarlijkse zogenaamde ‘K.U.T- week’ van te maken die in het teken staat van de aanpak van problemen. En natuurlijk zijn ook de al bestaande introductieweken een goed moment om alle nieuwe studenten op de site te wijzen.’

Tekst: Linda van Putten

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.