Universiteit Leiden

nl en

Onzeker? Volg deze unieke Leidse lezingenreeks

Leidse onderzoekers uit diverse vakgebieden presenteren in de nieuwe lezingenreeks ‘Onvoorst/pelbaar’ hun inzichten over onzekerheid bij mens en dier. De serie loopt nog tot en met maandag 27 februari, en is door elke geïnteresseerde online of fysiek bij te wonen.

Wat hebben pubers en zebravissen met elkaar te maken? Antwoord: ze vormen beiden bronnen voor wetenschappelijk onderzoek naar onzekerheid. Wetenschappers uit twee verschillende disciplines - Anna van Duijvenvoorde (psychologie) en Christian Tudorache (biologie) - behandelden samen in de eerste lezing uit de Studium Generale-serie ‘Onvoorst/pelbaar’ het opzoeken van risicovol gedrag en omgaan met onzekerheid. In vier ‘afleveringen’ gaat de lezingenreeks, die door elke geïnteresseerde online of fysiek kan worden bijgewoond, op deze manier op zoek naar kennis over onzekerheid.

Onzekerheid bestrijden of omarmen?

Iedereen kan z’n voordeel doen met die kennis. Onzekerheid kan een belangrijke bron van stress zijn in ons dagelijks leven. Maar, hoe tegenstrijdig het ook mag lijken, onzekerheid is juist een van de weinige zekerheden die we hebben. Het omarmen van onzekerheid, in plaats van het te vermijden, kan dan ook de optimale strategie zijn en ons belangrijke nieuwe inzichten opleveren.

Schrijf je hier in voor de lezingenreeks, kijk de eerste aflevering hier terug.

Foto: Priscilla Du Preez, Unsplash

De lezingenreeks ‘Onvoorst/pelbaar’ is afkomstig uit het Leidse interdisciplinaire onderzoeksprogramma Sociale Veerkracht en Veiligheid. In dit programma integreren we kennis uit uiteenlopende, relevante vakgebieden. Perspectieven uit de verschillende betrokken disciplines en onderzoeksdomeinen bevestigen het idee dat onzekerheid een bepalende rol speelt bij veerkracht en veiligheid van individuen en de samenleving als geheel. Hoe om te gaan met onzekerheid is dan ook een centraal en gedeeld onderzoeksonderwerp voor alle betrokken faculteiten en vormt daarmee een van de pijlers binnen dit interfacultaire onderzoeksprogramma.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.