Universiteit Leiden

nl en

Mandy Koenraads: ‘Wij kunnen echt bruggen versterken tussen praktijk, onderzoek en beleid’

De Scriptiewerkplaats is een initiatief van de Universiteit Leiden, Technische Universiteit Delft, Erasmus Universiteit Rotterdam en de gemeente Den Haag. Studenten doen onderzoek aan de hand van vraagstukken die in en om Den Haag Zuidwest spelen. In dit interview spreken wij met Mandy Koenraads; coördinator van de scriptiewerkplaats. Mandy vertelt hoe de afgelopen 1,5 jaar verlopen zijn en wat de toekomst brengt: ‘Wij zitten qua groei in ieder geval goed, want er is wel veel animo voor vanuit zowel het onderwijs als vanuit de stakeholders om samen te werken.’

Hoe is het initiatief voor de scriptiewerkplaats ontstaan?

Mandy: ‘Eigenlijk vanuit de gemeente Den Haag. Zij wilden graag meer hulp bij vraagstukken die in bepaalde wijken in Den Haag Zuidwest spelen. Wij als universiteit wilden graag meer de verbinding aangaan met de stad. De gemeente raakte aan de praat met Wim van den Doel (decaan LDE) en zo is de scriptiewerkplaats ontstaan. Het is echt een win-winsituatie: de gemeente en andere stakeholders dragen casussen aan en onze studenten kijken ernaar met een academisch perspectief en gaan de connectie met de stad aan. In het begin was dit alleen in een scriptietraject, maar het is nu meer dan alleen dat. Hierdoor kunnen wij echt bruggen versterken tussen praktijk, onderzoek en beleid.’

Mandy Koenraads. Foto: Nesie Yung.

Kan je dat verder toelichten?

‘Vorig jaar zijn wij begonnen met het experimenteren van het aanbieden van vakken. Wij halen dan vraagstukken op bij stakeholders in de wijk, dus bewoners en professionals. Die vraagstukken lenen zich niet altijd voor scripties, maar wel voor bijvoorbeeld een vak. Studenten kunnen nu dus naast hun scriptie, ook aan de slag gaan met vakken die aansluiten op de vraagstukken die in Den Haag Zuidwest spelen. Vanuit verschillende disciplines kunnen studenten in groepsverband naar de vraagstukken kijken.’ 

Kan je een aantal vraagstukken noemen waar jullie mee aan de slag zijn gegaan?

‘Studenten van de TU-Delft zijn bijvoorbeeld aan de slag gegaan om voor wooncorporatie Staedion te onderzoeken in hoeverre er behoefte is aan tijdelijke ontmoetingsplekken in Zuidwest. Hier zijn vervolgens acht concepten uitgekomen, waar Staedion ook echt mee aan de slag is gegaan. Die ideeën worden daadwerkelijk gebruikt als inspiratie en startpunt om te toetsen bij bewoners.’ 

‘Wij proberen ook te zorgen dat studenten hun beleidsaanbevelingen, die meestal ontstaan op basis van hun scriptie, kunnen bespreken met beleidsmedewerkers van verschillende organisaties. Beleidsmakers vragen regelmatig of zij dan de scriptie mogen inzien of dat studenten bij de organisatie de aanbeveling kunnen presenteren. Hier helpen wij de studenten dan bij. Wij bieden verschillende workshops aan, waarbij zij leren welk middel geschikt is om informatie duidelijk te communiceren.’ 

Met welke zaken gaan studenten de komende tijd aan de slag?

‘Doordat wij nu ook burgers en professionals de mogelijkheid hebben gegeven om casussen aan te dragen, komen er meer verschillende onderwerpen binnen. Zo zijn er een aantal studenten die zich bezighouden met ouderparticipatie, vrouwenperspectief en bijvoorbeeld urban governance.’

Wat denk je dat de scriptiewerkplaats zo interessant maakt voor de studenten?

‘Ik denk dat het voor een hoop studenten een goede meerwaarde is om meer bij de stad betrokken te worden en ‘uit hun bubbel te komen’. Den Haag is meer dan alleen de plek waar de faculteit is. Het is goed dat wij studenten met de praktijk in contact kunnen brengen. Studenten kijken echt vanuit hun eigen bril naar bepaalde zaken. Dat doen zij allemaal vanuit hun studieachtergrond. Zo kijkt iemand die een technische opleiding doet, weer anders naar een bepaalde casus dan iemand die hier aan de faculteit studeert. Daar zit echt de meerwaarde in.’ 

Is dat iets waar de onlangs toegekende subsidie van de gemeente aan kan bijdragen?

‘Doordat wij van de gemeente subsidie hebben gekregen, is in ieder geval duidelijk geworden dat er draagvlak is voor ons initiatief. Door de subsidie kunnen wij nog beter de verbinding leggen met de wijk. Wij hebben hierdoor meer ruimte gekregen om met de wijk te communiceren en meer zichtbaarheid te creëren. Ook onze nieuwe locatie aan de Jan Luykenlaan in Moerwijk krijgt hierdoor een impuls. De locatie vergroot de zichtbaarheid van de universiteiten in de wijken, en indirect ook de toegankelijkheid naar haar bewoners en stakeholders.’ 

Kan je al meer vertellen hoe de toekomst van de Scriptiewerkplaats eruit komt te zien?

‘Dat is een goede vraag! Op dit moment is de Scriptiewerkplaats specifiek voor Zuidwest. Als wij willen besluiten om het structureel uit te breiden, dan moeten we verkennen of wij andere gebieden in Den Haag of daarbuiten bij de scriptiewerkplaats willen betrekken. Als blijkt dat er behoefte voor is, dan is het belangrijk dat we daar het gesprek over hebben en mogelijkheden verkennen. Wij zitten qua groei in ieder geval goed, want er is op het moment meer animo voor impact-gedreven onderwijs. Dat komt voor een groot deel door de vakken die wij nu naast de scripties aanbieden. Wij hebben sneller dan verwachtgrote stappen gezet. Ook door bijvoorbeeld met een nieuwe fysieke locatie écht in de wijk te hebben.’

Tekst: Abdelkarim Megaïz & Judith van Doorn

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.