Universiteit Leiden

nl en

In Leiden Kennisstad werken onderwijs- en kennisinstellingen samen aan een betere stad

Van studentenwelzijn tot de stadse biodiversiteit en van het 450-jarig bestaan van de Universiteit Leiden tot de jongerenproblematiek in de Stevenshof. Het is een bonte verzameling aan onderwerpen die tijdens het avondsymposium van Leiden Kennisstad centraal staat en waarmee de onderwijs- en kennisinstellingen van Leiden verandering willen bewerkstelligen.

Leiden Kennisstad is zes jaar geleden opgericht en is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden, de Hogeschool Leiden, het LUMC, het Naturalis Biodiversity Center, mboRijnland en de gemeente Leiden.

Introductieweek en studentenwelzijn voor mbo-studenten

De avond begint met de uitwisseling van het laatste nieuws. Zo vertelt Otto Jelsma, voorzitter van het College van Bestuur van mboRijnland vol trots dat Leiden – na Utrecht vorig jaar – de tweede gemeente is waar mbo-studenten kunnen meedoen aan de Leidse introductieweek EL CID. Dat was tot nu alleen voorbehouden aan de eerstejaars van de Hogeschool Leiden en de Universiteit Leiden.

Ook kondigt Jelsma aan dat het mboRijnland samen met het ROC Mondriaan en de Leidse Instrumentenmakers School de Verklaring Studentenwelzijn ondertekent. Eerder is deze verklaring al ondertekend door de gemeente Leiden, Hogeschool Leiden, Universiteit Leiden, PKvV en StOP. Volgens Willemijn Nieuwenhuijs, Hoofd Student Support Services van de Universiteit Leiden, kan met hun deelname het studentenwelzijn over de volle breedte worden bevorderd.

Werken aan maatschappelijke opgaven

Ander goed nieuws is er over het project Leren met de Stad, een initiatief waarin studenten van de sociale opleidingen van de Universiteit Leiden, de Hogeschool Leiden en mboRijnland oplossingen bedenken voor maatschappelijke problemen in Leiden. Dit project krijgt de komende drie jaar wederom subsidie van de rijksoverheid. Angelien Sanderman, voorzitter van het College van Bestuur van de Hogeschool Leiden, vertelt dat Leren met de Stad de komende drie jaar verder wil groeien: ‘We willen opschalen en nog meer initiatieven in de stad bundelen.’

Annetje Ottow, voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, vult aan dat de universiteit buiten de gemeentegrenzen ook samen aan maatschappelijke opgaven werkt. Zij vertelt over de samenwerking tussen de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit en de vraagstukken waar zij zich over buigen, zoals de energietransitie, materialengebruik en biodiversiteit.

Roep tot samenwerking

Frederic Lens van Naturalis vraagt aandacht voor het Leiden Biodiversity Network (LBN), een samenwerking tussen de Hortus botanicus, het Naturalis Biodiversity Center, het Instituut Biologie Leiden, het Centrum voor Milieuwetenschappen, de Hogeschool Leiden en de gemeente Leiden. Het LBN streeft de sneltreinvaart waarmee de biodiversiteit verloren gaat te stoppen. Aangezien de complexiteit van de problematiek veel verschillende onderzoeksdisciplines vergt, hoopt Lens dat ook de Faculteit der Sociale Wetenschappen en de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden willen aansluiten.

Peter Taschner, Lector Genome-based Health bij de Hogeschool Leiden, zoekt ook versterking van andere onderzoeksdisciplines. In zijn lectoraat houdt hij zich onder andere bezig met het maken van betere voorlichtingen over de vele DNA-testen die op de markt verschijnen. ‘Het is belangrijk dat mensen weten wat voor uitslagen zij kunnen verwachten van zulke DNA-testen en hoe betrouwbaar die uitslagen zijn.’

Tijd voor discussie

Nadat het nieuws is uitgewisseld en de voortgang van de lopende projecten is besproken gaan de deelnemers uiteen om aan thematafels verder te praten over de projecten waar zij bij betrokken zijn. Het gesprek gaat over de verbetering van het studentenwelzijn, de versterking van de biodiversiteit in de stad, de jongerenproblematiek in de Stevenshof, het Leiden Education Fieldlab, de verbreding van het Energieloket, de Campus Leiden Stad, Postbus 71, Healthy Society, de Erfgoeddeal en het Jubileumproject 450 jaar Leidens Ontzet.

Tekst: Marijn Kramp
Beeld: Eelkje Colmjon

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.