Universiteit Leiden

nl en

Bericht van college van bestuur: zorgen voor elkaar

Er is momenteel veel aan de hand in de wereld. Het gewapende conflict en aanhoudende geweld in Israël en de Palestijnse gebieden maakt vele slachtoffers. Dit maakt wereldwijd veel emoties en reacties los en leeft ook sterk in onze eigen universitaire gemeenschap. We zien heftige uitingen op sociale media en als College van Bestuur ontvangen wij veel reacties en verzoeken om steun. We hebben begrip en delen de zorgen die er zijn. Het laat ook ons niet onberoerd.

Kennis delen

Ook nu is onze universiteit vanzelfsprekend een plaats waar we reflecteren op dergelijke ingrijpende gebeurtenissen. Onze wetenschappers en docenten spelen een belangrijke rol bij het duiden en het verspreiden van kennis. Zo was er op 18 oktober een drukbezochte bijeenkomst, Understanding the Israeli-Palestinian Conflict, voor studenten en docenten van de opleidingen International Studies en Urban Studies. De hoogleraren Maurits Berger (Islam en het Westen) en Sarah Cramsey (Midden-Europese Studies, Jodendom en Diaspora Studies) gaven een toelichting en beantwoordden vragen.

De bijeenkomst verliep in goede harmonie. De beide hoogleraren benadrukten het belang van de universiteit als de plek waar mensen het voorrecht én de verantwoordelijkheid hebben om met mensen van over de hele wereld de open discussie aan te gaan, op basis van de vele bronnen die de universiteit ter beschikking heeft. Een bijeenkomst als deze is een waardevolle manier om te reflecteren op wat er aan de hand is in de wereld en stil te staan bij wat dit oproept. Wij deinzen niet terug voor moeilijke of mogelijk controversiële vraagstukken, maar laten we dit wel respectvol doen en op een veilige manier voor iedereen.

Veilige plaats

Steeds is het van belang, ook in gesprekken met elkaar, om onze woorden zorgvuldig te kiezen en rekening te houden met de wijze waarop de boodschap overkomt op de ander. Uitingen van onverdraagzaamheid en intolerantie, het uitsluiten van groepen of het oproepen tot haat en geweld, staan we niet toe. Onze universiteit moet een veilige plaats zijn en blijven, gericht op verbinding en kennisuitwisseling.

Omdat de universiteit een veilige plek moet zijn en blijven voor ons allemaal, hebben we met ingang van 23 oktober de veiligheidsmaatregelen in onze gebouwen in Leiden en Den Haag verscherpt. Medewerkers en studenten moeten vaker hun LU-Card tonen, per gebouw is er maatwerk. We realiseren ons dat deze maatregelen vragen kunnen oproepen: ze zijn nadrukkelijk bedoeld als vorm van zorg voor onze gemeenschap. We realiseren ons dat dit veel vraagt van iedereen.

Laten we voor elkaar zorgen en op elkaar letten.

Annetje Ottow, Hester Bijl en Martijn Ridderbos
College van Bestuur

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.