Universiteit Leiden

nl en

Resultaten nieuwe meting Caring Universities bekend

Het Caring Universities-consortium peilt jaarlijks hoe het ervoor staat met de mentale gezondheid van studenten. Na eerdere metingen in 2020 en 2021 werd in november 2022 opnieuw een onderzoek uitgezet. Hieruit blijkt dat nog altijd veel studenten kampen met psychische klachten.

Het mentale welzijn van studenten heeft binnen de Universiteit Leiden hoge prioriteit, vooral in de nasleep van de coronaperiode. Hoewel de negatieve impact van de pandemie iets lijkt af te nemen, was er nog steeds een grote groep die eind vorig jaar via de Caring Universities vragenlijst aangaf te worstelen met klachten zoals angst, stress, depressie, uitstelgedrag en slaapproblemen.

Opvallend is het verschil tussen verschillende groepen: vrouwelijke studenten, studenten die zich identificeren met andere geslachten, bachelorstudenten en internationale studenten rapporteren meer klachten dan mannelijke, master- en Nederlandse studenten. Een ander resultaat is dat ruim de helft van de studenten die de enquête invulden en geen hulp kregen, belemmeringen ervaart bij het zoeken naar hulp: ze lossen hun problemen liever zelf op of weten niet waar ze terecht kunnen.

Een kanttekening bij het onderzoek is dat het resultaat mogelijk niet representatief is voor alle Leidse studenten, omdat slechts 5,2% van hen de vragenlijst heeft ingevuld. De uitkomst kan gekleurd zijn als de vragenlijst vooral is ingevuld door studenten die last hebben van psychische klachten. Toch geven de uitkomsten volgens Caring Universities wel een indicatie van de problemen die studenten ervaren op het gebied van stemming, angst en stress. En dat kan weer helpen bij de ontwikkeling van (online) tools waarmee studenten aan hun mentale gezondheid kunnen werken.

Wil je meer weten? Hier lees je het volledige onderzoeksrapport. De volgende Caring Universities enquête wordt naar verwachting in november 2023 verstuurd.

Laagdrempelige online zelfhulpprogramma’s: iets voor jou?

Je kunt bij Caring Universities gratis online zelfhulpprogramma’s volgen om je welzijn te verbeteren. Studenten die de programma’s hebben gevolgd, zijn erg tevreden. Misschien is het ook iets voor jou? Neem vooral een kijkje op de website van Caring Universities voor het actuele aanbod. We lichten alvast een aantal programma’s voor je uit:

  • Bereik jouw doelen
    LifeHack is het perfecte programma voor iedereen die het leven wil optimaliseren. Je krijgt praktische handvatten om je problemen aan te pakken en naar je doelen toe te werken.
  • Boost je zelfvertrouwen
    EsteemUp helpt je je zelfvertrouwen en eigenwaarde te vergroten. Je leert onder meer om anders naar jezelf te kijken waardoor je blijer bent met jezelf.
  • Slaap lekker
    iSleep & BioClock helpt je bij het verbeteren van je slaap en om verschillende soorten slaapproblemen aan te pakken.

Website Studentenwelzijn

Naast Caring Universities biedt de Universiteit Leiden ook allerlei andere vormen van ondersteuning voor je welzijn. Neem eens een kijkje op de website Studentenwelzijn. Hier vind je tips en informatie om zelf aan je welzijn te werken en lees je bij wie je terechtkunt voor ondersteuning.

Over Caring Universities

Caring Universities is een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Utrecht, Universiteit Maastricht, Erasmus Universiteit Rotterdam, Hogeschool InHolland, Universiteit van Amsterdam, Avans Hogeschool en Hogeschool Rotterdam. Door middel van een jaarlijkse vragenlijst en online zelfhulpprogramma’s wil het consortium psychische problemen bij studenten begrijpen, voorkomen en effectief verminderen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.