Universiteit Leiden

nl en

Veiligheid op de universiteit: LU-Card altijd meenemen naar werk of college

Het zijn roerige tijden. Verschillende conflicten in andere delen van de wereld zorgen ook in ons land soms voor gevoelens van angst, onrust en boosheid. We merken dat dit ook voor onze eigen academische gemeenschap geldt.

Om die reden is het juist nu belangrijk om een sfeer te handhaven waar iedereen zich vrij voelt om openlijk van gedachten te wisselen, om op een constructieve manier met elkaar in debat te gaan. Tegelijkertijd willen we dat dit in een veilig klimaat gebeurt. Het willen garanderen van die veiligheid was de reden om anderhalve week geleden de locatie Wijnhaven korte tijd te sluiten.

Controle LU-Card

De Wijnhaven is ondertussen weer gewoon open, maar helaas moeten we constateren dat de  spanningen waarschijnlijk niet snel zullen verdwijnen. Om ervoor te zorgen dat wij ook de komende periode in een veilige sfeer kunnen werken en studeren, wordt de beveiliging in onze gebouwen iets opgeschaald. Concreet betekent dit dat we meer gebruik gaan maken van onze LU-Cards wanneer we de universiteit bezoeken. In sommige gevallen zal het gaan om een steekproefsgewijze controles, op andere plekken zal er bij de ingang worden gecontroleerd. Dit doen we natuurlijk niet zomaar: dankzij deze maatregel krijgen we niet alleen een goed beeld van wie er wanneer op de universiteit aanwezig is, maar kunnen we ook voorkomen dat mensen ongenodigd of zonder goede reden onze gebouwen betreden.

Extra (toegangs)controle met behulp van de LU-Card is overigens niet nieuw: in het verleden hebben we hier op incidentele basis al vaker gebruik van gemaakt. De komende tijd zal het een wat structureler karakter krijgen. We realiseren ons dat dit even wennen kan zijn, maar we vinden het een passende maatregel om onze veiligheid ook de komende tijd zoveel mogelijk te garanderen.

Zorg er de komende tijd dus voor dat je je LU-Card bij je hebt wanneer je naar de universiteit komt.

Annetje Ottow, Hester Bijl en Martijn Ridderbos
College van Bestuur

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.